Ubezpieczenie suszy w Generali Agro

0
892

Ubiegłoroczna susza bardzo negatywnie wpłynęła na plonowanie większości gatunków roślin, a dodatkowy brak wody oraz niskie ceny płodów rolnych przyczyniły się do większych strat finansowych w wielu gospodarstwach.

W regionach, gdzie częstotliwość występowania suszy jest największa, zalecamy, aby rolnicy – w miarę możliwości – dobierali takie gatunki roślin uprawnych, które tolerują okresowe niedobory wody. Stosowanie tej zasady choć na części pól pomoże ograniczyć straty w plonie głównym.

Jako wyspecjalizowany w branży rolnej ubezpieczyciel również w tym roku dostarczymy naszym klientom profesjonalną ochronę przed ryzykiem suszy.

Jak można ubezpieczyć suszę w prosty sposób

Do 20 marca nasi klienci, którzy ubezpieczyli swoje zboża ozime od innych ryzyk w sezonie jesiennym 2023 r., mogą ubezpieczyć je od suszy. Ubezpieczenie to jest objęte dopłatą z budżetu państwa w wysokości do 65%.

Dodatkowe warunki objęcia upraw ochroną od ryzyka suszy:

  • na każdym ubezpieczonym polu przynajmniej jedna działka musi być określona z Geoportalem,
  • na polisie przynajmniej jedno pole musi mieć nie mniej niż 5 ha.

Proces zawierania umów przez naszych przedstawicieli jest bardzo prosty. Wystarczy wyszukać polisę z sezonu jesiennego i kliknąć przycisk „Wykup suszę”, a nasz system automatycznie wystawi ofertę. Jeżeli zaoferowanie ubezpieczenia suszy nie będzie możliwe, pośrednik otrzyma komunikat wyjaśniający przyczynę takiej sytuacji.

Franszyza redukcyjna

Należy pamiętać, że w ubezpieczeniu upraw od ryzyka suszy występuje franszyza redukcyjna w wysokości 25% sumy ubezpieczenia. Wynika ona wprost z przepisów ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. W praktyce oznacza to zmniejszenie każdego odszkodowania o równowartość 25% sumy ubezpieczenia na danym polu.

Ubezpieczenie od ryzyka suszy będzie dostępne w ofercie Generali Agro od 4 do 20 marca lub do wyczerpania limitów.

Krzysztof Mrówka
dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Rolnych
Generali Agro