Ubezpieczenie szkolne to nie tylko NNW, ale też ubezpieczenie na wypadek hejtu w internecie i OC

0
538

Kompleksowa ochrona NNW szkolnego to oferta, którą UNIQA w trakcie dwóch lat sukcesywnie poszerzała o zakres, który dziś odpowiada praktycznie na każdą potrzebę klientów. Ubezpieczenie na wypadek hejtu w internecie i OC w życiu prywatnym to opcje dodatkowe, o które warto rozszerzyć ubezpieczenie.

Gdy dwa lata temu wprowadzaliśmy na rynek odświeżone indywidualne ubezpieczenie szkolne, naszym celem było dostarczenie, poza „standardową” ochroną, związaną z następstwami nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży, również ochronę w innych obszarach. Zaoferowaliśmy m.in. ubezpieczenie na wypadek hejtu w internecie oraz ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.

Hejt – jak sobie z nim radzić

Ubezpieczenie na wypadek hejtu w internecie to realna pomoc – mówi aktor Mirosław Zbrojewicz w najnowszym spocie reklamowym UNIQA. Sprawdźmy!

Mowa nienawiści i przemoc w szkole występowały zawsze. W mniejszym lub większym stopniu, ale pojawiały się w każdym środowisku. Dzieci wyśmiewały inne ze względu na wygląd, pochodzenie i nie tylko. Powodów było bez liku. Dla obecnych 30- i 40-latków spotkanie z przemocą w szkole lub na podwórku, z mową nienawiści najczęściej kończyło się po powrocie do domu. Dziś jest inaczej.

Mowa nienawiści przeszła ze szkoły i podwórka do sieci. Spotkanie z nią nie kończy się po powrocie do domu, ale trwa w najlepsze 24h, a jej zasięgi są niczym nieograniczone. To zjawisko, z którym często ani dzieci, które są ofiarami hejtu, ani ich rodzice nie potrafią sobie poradzić. W tym miejscu pojawia się pole do działania dla szkół, pedagogów, ale również dla ubezpieczycieli.

UNIQA chce pomóc ofiarom hejtu i ich rodzicom. Oferuje w ramach ubezpieczenia szkolnego możliwość rozszerzenia ochrony o pomoc na wypadek hejtu w internecie. Gdy podejrzewamy, że nasze dziecko zostało pomówione w internecie, zostało naruszone jego prawo do prywatności lub dobre imię, wówczas w ramach polisy możemy liczyć na pomoc psychologa, specjalisty IT i pomoc prawną.

W ramach pomocy psychologicznej UNIQA zapewnia nielimitowane porady psychologiczne przez telefon oraz organizację i pokrycie kosztów konsultacji stacjonarnych z psychologiem (dziesięć wizyt w okresie ubezpieczenia).

Zadaniem specjalisty IT będzie zablokowanie dostępu lub usunięcie treści, które naruszają dobre imię naszego dziecka, np. kompromitujące zdjęcia w mediach społecznościowych.

Trzecim, bardzo ważnym elementem tego produktu jest profesjonalna pomoc prawna, której koszty pokrywa UNIQA (w tym m.in. koszty wynajęcia adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe). Suma ubezpieczenia wynosi 15 tys. zł.

UNIQA nie tylko oferuje produkt ubezpieczeniowy, ale od lat wspiera walkę z hejtem, prowadząc akcję #maszmocnahejt. Do wspólnej walki z mową nienawiści zaangażowała się psycholożka Magdalena Chorzewska, która m.in. na przeznaczonej dla akcji stronie www.maszmocnahejt.uniqa.pl udziela porad, jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy, gdy spotkamy się z hejtem.

W ubiegłym roku w akcję zaangażowali się również Kamil Nowak, znany jako Blog Ojciec, i aktorka Anna Mucha. W tym roku UNIQA z kampanią Masz Moc na Hejt połączyła siły z Instytutem Lema i jego akcją Ogarnij Hejt. Wspólnie od września przeprowadzą w 30 szkołach w całej Polsce warsztaty dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz wyposażą szkoły w materiały edukacyjne dotyczące przeciwdziałania cyberprzemocy. Ambasadorem wspólnego projektu został dr Maciej Kawecki, prezes Instytutu Lema.

Dopełnieniem zaangażowania UNIQA w walkę z mową nienawiści jest pierwsza w historii telewizyjna kampania poświęcona tej tematyce. Spot z cytowanym Mirosławem Zbrojewiczem jest emitowany w największych stacjach telewizyjnych w kraju.

OC dla młodzieży

Impulsem do rozszerzenia zakresu indywidualnego ubezpieczenia szkolnego o OC w życiu prywatnym były sygnały od naszych klientów i agentów. Wskazywały głównie na dwie potrzeby: konieczność wykupienia OC w sytuacji, gdy dziecko bierze udział w praktykach przyuczających do zawodu (np. w restauracji, hotelu, placówkach służby zdrowia), oraz zabezpieczenie się na wypadek szkód, jakie dziecko może wyrządzić osobom trzecim, np. podczas uprawiania sportu lub w czasie zabawy.

OC w życiu prywatnym jest dostępne dla dzieci i młodzieży w wieku powyżej 13 lat. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z czynnościami życia prywatnego, przez które rozumiemy:

 • uczestnictwo w zajęciach szkolnych w charakterze ucznia, studenta, doktoranta lub słuchacza placówki oświatowo-wychowawczej,
 • odbywanie praktyk (w tym praktyki studentów akademii medycznych),
 • amatorskie i wyczynowe uprawianie sportu,
 • posiadanie lub używanie rowerów, rowerów elektrycznych, hulajnóg, hulajnóg elektrycznych, rolek, deskorolek, wózków inwalidzkich itp.,
 • posiadanie lub używanie sprzętu pływającego do własnego użytku,
 • jazda konna.

Suma gwarancyjna wynosi 30 tys. zł, a zakres terytorialny, gdzie świadczona jest ochrona, obejmuje Polskę i pozostałe kraje europejskie.

Ubezpieczenie szkolne – NNW

Ubezpieczenie na wypadek hejtu w internecie i OC w życiu prywatnym to opcje dodatkowe, o które można rozszerzyć zakres ubezpieczenia szkolnego. A ubezpieczenie szkolne to głównie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w ramach którego ochroną objęte są następujące zdarzenia:

 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym wypadku komunikacyjnego, udaru mózgu albo zawału serca),
 • uszkodzenie ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • pobyt w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku (za każdą dobę pobytu w szpitalu),
 • pobyt w szpitalu niebędący następstwem nieszczęśliwego wypadku (przy pobycie trwającym min. pięć dób),
 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym odbudowa stałych zębów),
 • zwrot kosztów nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku (w tym zwrot kosztów naprawy lub nabycia okularów korekcyjnych, które uległy uszkodzeniu w wyniku nieszczęśliwego wypadku),
 • śmierć rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • zdiagnozowanie poważnego zachorowania (Covid-19, cukrzyca, inwazyjna choroba pneumokokowa, łagodny guz mózgu, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, nowotwór złośliwy, sepsa, śpiączka, udar mózgu, utrata słuchu, utrata wzroku, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zawał serca),
 • ukąszenie kleszcza (zwrot kosztów wizyty lekarskiej, zorganizowanie i pokrycie kosztów badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów, zwrot kosztów zakupu antybiotyków).

Co warte podkreślenia – ochroną objęte są również następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały także w trakcie wyczynowego uprawiania sportu.

Indywidualne ubezpieczenie szkolne w UNIQA przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży do 26. roku życia.

Jacek Rink
menedżer Zespołu Rozwoju Produktów i Badań Rynku, Departament Rozwoju Produktów i Procesów, UNIQA