BOŚ i KUKE wspólnie wesprą inwestycje polskich eksporterów

0
705

Bank Ochrony Środowiska i Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych podpisały umowę, która zapewni klientom banku dostęp do nowatorskiego rozwiązania ubezpieczeniowego KUKE wspierającego rozwój ich potencjału eksportowego.

Porozumienie między BOŚ a Korporacją obejmuje współpracę w zakresie oferowania płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych dla kredytów udzielanych eksporterom. Instrumenty te, mając gwarancje Skarbu Państwa, zabezpieczają bankowi do 80% wartości kredytu udzielonego na realizację inwestycji w Polsce, ale przeznaczone są na zwiększenie potencjału eksportowego firmy.

– Realizując swoją misję, Bank Ochrony Środowiska stale poszerza ofertę produktową, troszcząc się również o firmy, które już są eksporterami lub dopiero rozważają zagraniczną ekspansję. Zielona transformacja to nie tylko wyzwanie, ale również duża rynkowa szansa dla polskich przedsiębiorstw. Odnawialne źródła energii i inne zielone technologie to perspektywiczny rynek, na którym wciąż jest miejsce dla nowych graczy – powiedział Robert Kasprzak, wiceprezes BOŚ.

Obie instytucje zamierzają także edukować polskich przedsiębiorców w zakresie możliwości internacjonalizacji działalności, jak również wspierać ich w znajdowaniu partnerów handlowych bądź ciekawych projektów na zagranicznych rynkach, w których mogą uczestniczyć jako dostawcy czy podwykonawcy. 

– Wspólna oferta finansowania rozwoju polskich eksporterów przez BOŚ i KUKE z pewnością ułatwi im konkurowanie w międzynarodowym otoczeniu, ponieważ niewiele państw zapewnia tak szerokie spektrum instrumentów pomocowych, które zaczynają się już od wspierania inwestycji na rodzimym rynku. Jesteśmy gotowi na współpracę i z małymi firmami, i z największymi przedsiębiorstwami z całego przekroju polskiego gospodarki, które chcą poczynić inwestycje zwiększające ich moce produkcyjne czy polepszające warunki do dalszego wzrostu. Mamy również nadzieję na wiele transakcji związanych z zieloną transformacją, w których finansowaniu BOŚ się specjalizuje, a które obecnie nie tylko w Polsce cieszą się ogromną popularnością – dodał Janusz Władyczak, prezes KUKE.

Z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które już są eksporterami lub w BOŚ finansują swoje inwestycje krajowe, mające generować eksport. Oznacza to, że:

  • Albo projekt powinien być realizowany przez przedsiębiorstwo, którego suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych przed udzieleniem gwarancji stanowi nie mniej niż 20% przychodów z tych samych wybranych okresów;
  • albo inwestycja w ciągu trzech lat po ukończeniu wygeneruje minimum 20% przychodów ze sprzedaży na eksport.

Gwarancja może zabezpieczać do 80% kredytu, którego kwota nie może być niższa niż 5 mln zł.

(AM, źródło: KUKE)