Ubezpieczenie zabezpieczeniem na urlop

0
224

Polska Izba Ubezpieczeń szybko zebrała dane o ofercie różnych ubezpieczycieli i przygotowała porady, jak wybrać najlepszą polisę. Nie zapomniała też o przedsiębiorcach – rekomendowała kontynuowanie udzielania gwarancji ubezpieczeniowych organizatorom turystyki, aby mogli zachować ciągłość działalności w czasie lockdownu.

Rzetelne źródło informacji

W sytuacjach kryzysowych, takich jak wybuch epidemii, edukacja obywateli na temat tego, jak działają ubezpieczenia, jest niezwykle istotna. Polska Izba Ubezpieczeń przygotowała więc wiele materiałów poradnikowych, które publikowaliśmy zarówno na naszym blogu eksperckim, jaki i na stronie nawypadekgdy.pl. Udostępnialiśmy je także agentom na grupie Ubezpieczeniowe know-how na Facebooku.

W naszych opracowaniach prezentowaliśmy informacje na temat oferty różnych firm ubezpieczeniowych, aby Polacy mogli łatwo wybrać odpowiednią polisę turystyczną. Ubezpieczyciele starali się jak najlepiej dostosować do zaistniałej sytuacji, dlatego na rynku zaczęło pojawiać się coraz więcej ubezpieczeń, które nie wyłączają szkód wynikających z wprowadzenia w danym kraju stanu epidemii.

Uczulamy jednak, że firmy ubezpieczeniowe muszą respektować lokalne obostrzenia i postępować zgodnie z wytycznymi władz, co oznacza, że pomoc za granicą może być ograniczona. Przypominamy też, że w razie konieczności odbycia kwarantanny w innym kraju trzeba jak najszybciej przedłużyć ochronę ubezpieczeniową.

Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze polisy?

Kluczowa kwestia to wybór zakresu oraz sumy ubezpieczenia. Najważniejsze są koszty leczenia, które znacząco różnią się w zależności od kraju. Aby mądrze określić sumę ubezpieczenia, osoby wyjeżdżające za granicę muszą dowiedzieć się, ile kosztuje opieka w publicznych placówkach medycznych i jakie usługi są odpłatne. W razie wypadku należy liczyć się ze znacznie większymi wydatkami niż w Polsce. Przykładowo hospitalizacja w USA może kosztować 10 tys. dol. za dzień.

Stale przypominamy też, że w polisie należy uwzględnić choroby przewlekłe, a także koszty ratownictwa oraz transportu medycznego. W Polsce poszkodowany nie ponosi kosztów akcji ratowniczej, ale w wielu krajach będzie musiał za nią zapłacić – kwota ta może przekroczyć nawet kilkanaście tysięcy euro.

Dodatkowo należy pamiętać, że podstawowy wariant ubezpieczenia nie obejmuje sportów wysokiego ryzyka oraz ekstremalnych. Jeśli ktoś planuje je uprawiać, warto się doubezpieczyć. Kolejna kwestia to sprawdzenie, jakie usługi assistance oferuje ubezpieczyciel. Mogą okazać się bardzo przydatne zarówno podczas wakacji krajowych, jak i zagranicznych, zwłaszcza jeśli planujemy podróż własnym samochodem.

Z ubezpieczenia turystycznego nie powinni rezygnować posiadacze karty EKUZ. Zapewnia ona jedynie dostęp do świadczeń, które są nieodpłatne w ramach publicznej opieki medycznej w państwach członkowskich UE oraz EFTA. Nie refunduje też kosztów akcji ratowniczych oraz transportu medycznego do Polski.

NNW w tym roku szczególnie ważne

Z sondażu CBOS „Letnie wyjazdy wypoczynkowe w czasach pandemii” wynika, że w tym roku, w związku z pandemią koronawirusa, ponad 80% Polaków wybiera wakacje w kraju. W tej sytuacji szczególnie podkreślamy rolę ubezpieczenia NNW.

Warto je kupić niezależnie od polisy turystycznej, ponieważ wypłaty z różnych ubezpieczeń się nie sumują. Oznacza to, że poszkodowany otrzyma świadczenie z każdej posiadanej polisy. Dzieciom wyjeżdżającym na zorganizowane obozy przyda się NNW szkolne.

Wsparcie dla organizatorów turystyki

Oprócz wspierania poszkodowanych celem branży ubezpieczeniowej jest także niwelowanie negatywnych skutków kryzysów gospodarczych. Turystyka bardzo ucierpiała z powodu pandemii. PIU w swoich rekomendacjach dla ubezpieczycieli z kwietnia br. postulowała więc kontynuację udzielania gwarancji organizatorom turystyki, po indywidualnej ocenie ryzyka. W ten sposób rynek ubezpieczeń umożliwia tym podmiotom ciągłość działania.

Warto dodać, że jeśli taka gwarancja okaże się niewystarczająca, polski system prawny zapewnia dodatkowe zabezpieczenie w postaci Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, obsługiwanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zapewnia on wypłatę środków m.in. na pokrycie kosztów związanych z kontynuacją imprezy turystycznej czy zapewnieniem Polakom powrotu do kraju na wypadek niewypłacalności touroperatora.

Andrzej Maciążek
wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń