Ubezpieczenie zdrowia dziecka to inwestycja w jego bezpieczeństwo

0
1375

Wielu rodziców zastanawia się, jakie aktywności zagwarantować dziecku, by zapewnić mu jak największe możliwości rozwoju. Zapisują swoje pociechy na dodatkowy język angielski, piłkę nożną, gimnastykę, pływanie czy karate. Jednak czy to wszystko, o czym należy pamiętać?

Dodatkowe zajęcia rozwojowe są bardzo istotne w okresie dorastania, kiedy dziecko chłonie wiedzę i umiejętności. Zajęcia te i korepetycje wpisują się w miesięczne wydatki stałe. Jednak co w przypadku, kiedy podczas wykonywania jednej z aktywności stanie się coś niespodziewanego?

Dzieci potrzebują dodatkowej ochrony

Z reguły rodzic jest przekonany o bezpieczeństwie swojego dziecka i robi, co w jego mocy, aby mu je zapewnić. Jednak nie jest to takie proste. Jak pokazują statystyki, aż 1000 dzieci rocznie otrzymuje diagnozę nowotworową, a ok. 400 tys. doznaje oparzeń.

Oczywiście pojawiają się również inne zachorowania, takie jak cukrzyca, padaczka i wiele innych. Wbrew powszechnemu przekonaniu nie jest to kwestia pojedynczych zachorowań, bo aż 25% dzieci ma zdiagnozowane choroby przewlekłe. Natomiast aż co trzecie dziecko do 17. roku życia doznaje złamania kości i aż 1/3 dzieci w wieku od 11 do 15 lat przechodzi urazy wymagające pomocy medycznej.

Choroba lub innego rodzaju kontuzja dziecka często wiąże się z absencją rodzica w pracy, a co za tym idzie – zmniejszeniem budżetu rodzinnego. W przypadku krótkiego zachorowania lub urazu zmiana nie jest bardzo odczuwalna. Jednak przy dłuższej nieobecności w pracy lub konieczności rezygnacji z niej znacznie pogarsza się sytuacja finansowa rodziny.

Dodatkowo czas oczekiwania na wizyty lekarskie oraz rehabilitację NFZ jest często bardzo długi (np. na wizytę u chirurga dziecięcego poczekamy obecnie ponad dwa miesiące). Wiąże się to z koniecznością podjęcia działań prywatnie, a więc pojawiają się kolejne nieplanowane wydatki.

Ochrona już od pierwszych miesięcy

Co zatem zrobić, aby zrekompensować utracony dochód rodzica i uzyskać środki na leczenie lub rehabilitację dziecka? Odpowiedzią na to pytanie jest ubezpieczenie zdrowia dziecka. Ubezpieczenie, które swoim zakresem obejmie zarówno skutki nieszczęśliwych wypadków, jak i zachorowań.

Takim rozwiązaniem jest ERGO 4, które łączy wysokie wypłaty za uszczerbki, takie jak m.in. złamania, skręcenia, oparzenia czy wybicia zębów, a także 20 poważnych zachorowań, które najczęściej dotykają dzieci (np. cukrzyca, oparzenia, nowotwór, sepsa, śpiączka).

Co więcej, w cenie ubezpieczenia w III wariancie zawarty został pakiet usług assistance wspierający powrót do zdrowia. Warto zaznaczyć, że to obecnie jedyne rozwiązanie na rynku niezawierające sublimitów dla poszczególnych świadczeń assistance – klient do sumy ubezpieczenia może dowolnie wybierać usługi, z których chce skorzystać.

Istotnym elementem tego ubezpieczenia jest fakt, że ochroną obejmuje dzieci już od trzeciego miesiąca życia, a zakres można dostosować do indywidualnych potrzeb rodzica. Suma ubezpieczenia sięga nawet 100 tys. zł w przypadku uszczerbków na zdrowiu spowodowanych nieszczęśliwymi wypadkami oraz 200 tys. zł dla poważnego zachorowania. Tu wypłaty wynoszą 100% za zdiagnozowaną chorobę znajdującą się w zakresie. W przypadku zachorowania dziecka rodzic może otrzymać nawet 200 tys. zł, a składka przy tak wysokim świadczeniu wynosi jedynie 38 zł miesięcznie. Tak otrzymane środki można przeznaczyć na dowolny cel: leczenie, rehabilitację, rekompensację braku aktywności zawodowej czy inne cele niezwiązane z leczeniem i chorobą.

Organizacja leczenia po stronie ubezpieczyciela

Idealnym uzupełnieniem ubezpieczenia na wypadek wystąpienia poważnej choroby jest ubezpieczenie Global Doctors. To organizacja i finansowanie leczenia za granicą w przypadku wystąpienia poważnego stanu chorobowego (m.in. nowotworu czy przeszczepu). Rodzic nie musi się martwić zarówno częścią logistyczną, jak i finansową. Ubezpieczenie pokrywa koszty związane z chorobą nawet do 2 mln euro, równocześnie zajmując się transportem, noclegiem, wyżywieniem czy hospitalizacją i konsultacjami medycznymi w wybranej przez klienta placówce poza granicami Polski. Oczywiście rodzice chcą być obecni przy dziecku w tym trudnym czasie, więc ubezpieczenie pokrywa również obecność dwóch osób towarzyszących w procesie leczenia.

Dodatkowo rodzic może także zdecydować się na zabezpieczenie dziecka na wypadek konieczności przeprowadzenia operacji chirurgicznej i pobytu w szpitalu. Ubezpieczenia są dostępne od trzeciego miesiąca życia w dwóch atrakcyjnych wariantach, zapewniających wysokie świadczenie w tak trudnym dla całej rodziny czasie.

Dzieci to największy skarb każdego rodzica, a ich bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dlatego poza zapewnieniem dodatkowych zajęć i korepetycji, które wchodzą w stałe wydatki budżetu domowego, ubezpieczenie zdrowia dziecka powinno być jego nieodłącznym elementem zapewniającym bezpieczeństwo i spokój finansowy całej rodziny.  

Sylwester Poniewierski
dyrektor Biura Ubezpieczeń Detalicznych i Programów Partnerskich ERGO Hestii