BNP Paribas Cardif o największych obawach Polaków

0
860

Jak wynika z badania „Protect & Project Oneself” przeprowadzonego w 21 krajach świata przez Ipsos na zlecenie BNP Paribas Cardif, największymi troskami wśród ankietowanych z Polski są poważne problemy zdrowotne, utrata dochodu oraz kradzież danych w internecie. Badani boją się również wypadków, niezdolności do pracy i jej utraty oraz śmierci, a także widzą potrzebę lepszego zabezpieczania siebie i rodziny przed nieprzewidzianymi zdarzeniami w życiu

Zdrowie i finansowe konsekwencje jego utraty

Polscy respondenci najczęściej deklarowali obawę o stan naszego zdrowia. Blisko 70% z nich boi się poważnych problemów zdrowotnych. Na kolejnym miejscu znalazła się utrata dochodu (67%). Strach wywołują również kradzież danych w sieci (66%), wypadek (63%), śmierć (61%), trwałe kalectwo (59%) i hospitalizacja (58%). Obawy budzą również możliwość utraty pracy, którą wskazało 56% ankietowanych oraz depresja – 54% wskazań.

– Lista powodów do zmartwień Polaków jest długa i wiele z nich ma podobne i mocne nasilenie jak w czasie pandemii. Najwięcej obaw dotyczy naszego zdrowia, co ma również przełożenie na niepokój związany z sytuacją finansową. Utrata zdolności do pracy, a do tego utrudniony dostęp do bezpłatnej służby zdrowia i wydatki na leczenie nie napawają Polaków optymizmem – mówi Ewa Mach, dyrektorka Departamentu Marketingu i Produktu BNP Paribas Cardif w Polsce. – Nasze kolejne zmartwienia związane są ściśle z warunkami zewnętrznymi – konfliktami zbrojnymi, wzrostem cen i wysoką inflacją. Trwanie w stanie niepokoju i niepewności, ale też szybkie tempo życia, doprowadzają z kolei do szeregu problemów ze zdrowiem psychicznym, stąd na przykład lęk przed zachorowaniem na depresję – komentuje.

Utratą pracy martwi się 63% kobiet i 48% mężczyzn, a depresją 62% kobiet i 47% mężczyzn. Większy lęk przed problemami ze zdrowiem psychicznym mają ludzie młodzi: 61% badanych w wieku 18–24 lat i 61% w wieku 35–44 lata, podczas gdy wśród osób powyżej 55 r.ż. „jedynie” 40%.

Problemy społeczne i ich konsekwencje ekonomiczne

Wysoki odsetek badanych z Polski (wyższy niż w Europie) uważa, że nieoczekiwane wydarzenia życiowe, takie jak śmierć bliskiej osoby oraz utrata pracy nie pozwoliłyby im na utrzymanie obecnego poziomu życia – odpowiednio 63 i 59% wskazań. Dodatkowo utrata dochodu jest postrzegana przez 54% ankietowanych jako bardzo aktualne ryzyko, co jest zdecydowanie wyższym wynikiem niż w innych krajach Europy.

Sytuacja międzynarodowa i konflikty na świecie martwi 78% ankietowanych z naszego kraju. Z kolei 66% jest świadomych zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem i jest to najczęściej wskazywana obawa po ciężkim zachorowaniu i utracie źródła dochodu. Co ciekawe, w porównaniu do badanych w innych państwach europejskich badani z Polski mniej obawiają się zmian klimatycznych (59% vs. 72%).

Tylko 9% ankietowanych znad Wisły uważa, że jest dobrze zabezpieczonych na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń życiowych (w porównaniu do 12% w innych krajach Europy) i są to przede wszystkim osoby w wieku 35–44 lata, i to oni najchętniej wzięliby kredyt w przyszłości.

Ponad połowa badanych chciałaby być lepiej zabezpieczona w przypadku poważnej choroby, a 40% w przypadku niezdolności do pracy lub jej utraty. Aż o 7 pp., do 25%, wzrosła potrzeba bezpieczeństwa w razie zachorowania na depresję. Co czwarty badany chciałby być lepiej chroniony w przypadku kradzieży jego danych w sieci czy kradzieży samochodu. 

–  Wyniki naszego badania pokazują także, że Polacy nie czują się bezpiecznie, a w przypadku trudnych wydarzeń będą mieli problem z utrzymaniem standardu życia. Dostrzegamy potrzebę lepszego zabezpieczenia się przed nieprzywidzianymi zdarzeniami w życiu, którą sygnalizują Polacy – mówi Ewa Mach.

Jak zabezpieczyć siebie i swoich bliskich

Badani z Polski mniej niż pozostali Europejczycy martwią się wzrostem stóp procentowych (57% vs. 62%), za to bardziej stresuje ich ryzyko braku możliwości spłaty kredytów. Znajomość produktów ubezpieczeniowych, które chronią kredytobiorców, nie jest powszechna. 34% badanych nigdy nie słyszało o takim zabezpieczeniu. Blisko połowa słyszała o takiej możliwości, ale z niej nie korzystała.

Mimo tego ankietowani widzą korzyści z posiadania produktów ubezpieczeniowych. Uważają, że ubezpieczenia pozwalają zabezpieczyć własność (82% badanych), zapewniają poczucie bezpieczeństwa i spokój przy zaciąganiu kredytu lub pożyczki (77%), umożliwiają realizację planów (77%), zapewniają pewność i spokój ducha (77%), chronią bliskich (77%) i umożliwiają utrzymanie poziomu życia (77%) oraz zachęcają do realizacji założonych planów (75%).

– Naszą rolą jako ubezpieczyciela jest zaoferowanie klientom rozwiązań, które pozwolą im spokojnie planować przyszłość i realizować życiowe plany. Obawę o brak możliwości spłaty kredytu lub pożyczki w chwili, gdy popadniemy w życiowe tarapaty można znacznie zmniejszyć dzięki odpowiednio dobranej ochronie – zauważa Ewa Mach.

O badaniu

Zlecone przez BNP Paribas Cardif badanie „Protect & Project Oneself” zostało przeprowadzone w dniach 19 stycznia – 13 lutego 2024 roku w 21 krajach, na trzech kontynentach (Europa, Ameryka Południowa i Azja) przy pomocy panelu badawczego firmy badawczej Ipsos. Wzięło w nim udział 21 tys. respondentów, w tym 1 tys. osób z Polski. Próba kwotowa odzwierciedlała strukturę populacji pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz podejmowania decyzji dotyczących produktów i usług finansowych w gospodarstwie domowym.

(AM, źródło: NBS)