Ubezpieczyciele coraz mniej zarabiają na polisach komunikacyjnych

0
435

Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych rośnie, aczkolwiek w niezbyt szybkim tempie. Za to ich rentowność techniczna pogarsza się coraz mocniej.

Według opublikowanego 20 grudnia „Biuletynu Kwartalnego. Rynek ubezpieczeń 3/2021” opracowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, krajowe zakłady ubezpieczeń zebrały przez 9 miesięcy obecnego roku 18 265,16 mln zł składek brutto (działalność bezpośrednia) z ubezpieczeń komunikacyjnych. Rok wcześniej sprzedaż polis OC posiadaczy pojazdów lądowych (w tym posiadaczy pojazdów mechanicznych) i AC ppl. przyniosła zakładom ubezpieczeń 17 325,63 mln zł składek. Taki rezultat oznacza, że wartość „komunikacji” zwiększyła się o 5,42% w skali roku.

Ponad 600 mln zł wzrostu w AC

Przypis składki z OC ppl. wyniósł 11 246,07 mln zł wobec 10 916,94  mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 2,39%. Warto jednak zwrócić uwagę, że wynik uzyskany na dzień 30 września tego roku był niższy od wykazanego dwa lata temu, tj. przed pandemią (11 246,07 mln zł).

Dużo większy wzrost miał natomiast miejsce w AC pojazdów lądowych. Przez 9 miesięcy tego roku towarzystwa zebrały z autocasco 7086,92 mln zł składek – o 10,59% więcej niż przed rokiem, czyli 6408,7 mln zł. W przypadku grupy 3 działu II mieliśmy odmienną sytuację niż w przypadku OC – tutaj przypis uzyskany przez zakłady ubezpieczeń był wyraźnie lepszy niż w ostatnim roku przed pandemią (6414,44 mln zł).

Są powody do niepokoju

W raporcie KNF zaprezentowane zostały też dane dotyczące wyniku technicznego w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych na dzień 30 września 2021 r. Z „Biuletynu” wynika, że mimo wzrostu przypisu łączny WT w grupach 10 i 3 (OC+AC), wynoszący 1021,64 mln zł, był aż o 17,74% gorszy od odnotowanego na koniec września 2020 roku (1242 mln zł). Co więcej, był on niższy od wykazanego w analogicznym okresie 2019 r., kiedy to wyniósł 1075,41 mln zł.

Spadek wyniku technicznego w komunikacji był w głównej mierze efektem niezwykle mocnego spadku rentowności technicznej w AC ppl.: z 545,11 mln zł po 3 kwartałach ub. r. do 352,03 mln zł (-35,42%). Także wynik techniczny w OC ppl. był niższy niż przed rokiem, ale skala jego spadku wyniosła jedynie 3,91%. Po 3 kwartałach 2021 r. wyniósł on bowiem 669,61 mln zł, wobec 696,88 mln zł przed rokiem. Warto też zwrócić uwagę, że o ile rezultat w autocasco był nieco wyższy od uzyskanego w ostatnim roku przed pandemią, to w OC mieliśmy do czynienia z kontynuacją trendu spadkowego. Na koniec września 2019 r. wynik techniczny w obu segmentach wyniósł bowiem odpowiednio 338,95 i 736,46 mln zł.

Ponad 11,1 mld zł odszkodowań…

Przez 9 miesięcy tego roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły 11 184,34 mln zł odszkodowań i świadczeń z ubezpieczeń komunikacyjnych – o 4,56% więcej niż przed rokiem (10 696,59 mln zł). W OC wartość wypłat wzrosła z 6617,77 mln zł do 679,45 mln zł (+2,61% r/r), natomiast w AC – z 4078,82 mln zł do 4393,89 mln zł (+7,72% r/r).

…z tytułu 1,5 mln szkód

Od 1 stycznia do 30 września zawarto w sumie 28,38 mln szt. ubezpieczeń komunikacyjnych (6 mln szt. AC i 22,38 mln szt. OC). Na koniec trzeciego kwartału aktywnych było 35,02 mln szt. ubezpieczeń pojazdów (7,92 mln szt. AC i 27,1 mln szt. OC). Zlikwidowano z nich 1,5 mln szkód (629,08 tys. z AC i 874,96 tys. z OC) powstałych wskutek 1,35 mln zdarzeń (583,91 tys. AC i 766,98 tys. OC).

Sprzedaż rynku wzrosła o blisko 4,5 mld zł

Według opracowania nadzoru, przez 9 miesięcy 2021 r. ubezpieczyciele zebrali 50 913,92 mln zł. Rezultat ten był o 9,48% wyższy od odnotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku, tj. 46 507,05 mln zł. Wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń uplasowała się na poziomie 30 284,06 mln zł. Rok wcześniej było to 29 444,7 mln zł, co oznacza wzrost o 2,85%. Wynik techniczny sektora ubezpieczeń wyniósł 4155,82 mln zł, wobec 5084,88 mln zł na koniec września 2020 r. (-18,27% r/r). Natomiast zysk netto wzrósł o 2,39%, z 5213,32 mln zł po 9 miesiącach ub. r. do 5338,06 mln zł.

Rynek życiowy

W dziale I przypis składki brutto za 3 kw. 2021 r. osiągnął poziom 16 562,79 mln zł. Był to rezultat o 7,59% lepszy od uzyskanego rok wcześniej (15 394,63 mln zł). Przez 9 miesięcy tego roku ubezpieczyciele życiowi wypłacili 13 533,43 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 5,48% więcej niż przed rokiem (12 829,96 mln zł). Wynik techniczny rynku życiowego spadł z 2722,52 mln zł po dziewięciu miesiącach 2020 r. do 1902,61 mln zł (-30,12% r/r), natomiast zysk netto z 2175,37 mln zł do 1486,8 mln zł (-27,92% r/r).

Rynek majątkowy

Z kolei w dziale II wynik sprzedażowy osiągnął poziom 34 351,13 mln zł – o 10,43% wyższy od ubiegłorocznego, który wyniósł 31 112,42 mln zł. Do 16 750,63 mln zł wzrosła wartość odszkodowań i świadczeń brutto wypłaconych przez 3 kwartały przez zakłady majątkowe. To niewielka zmiana (+0,83%) w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Wówczas to zakłady non-life zaspokoiły roszczenia opiewające na łączną kwotę 16 614,74 mln zł. Z kolei wynik techniczny działu II na poziomie 2253,2 mln zł był o 4,83% niższy od wykazanego na koniec września 2020 r. (2362,36 mln zł). Natomiast zysk netto wzrósł o 6,23% r/r, z 3037,94  mln zł do 3851,26 mln zł.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl