Ubezpieczyciele dbają o dzieci, inkluzywność i różnorodność

0
351

W minionym tygodniu odbyło się kilka wydarzeń wykraczających poza podstawową działalność polskich ubezpieczycieli. UNIQA w ramach projektu „Masz moc na hejt” rozpoczęła współpracę z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. 1 zł z każdej sprzedanej polisy indywidualnego ubezpieczenia szkolnego zostanie przekazany na jej rzecz. Z kolei Nationale-Nederlanden z okazji Dnia Dziecka umieściło prace plastyczne dzieci swoich pracowników na oficjalnej stronie internetowej. Natomiast ERGO Hestia została wyróżniona jako firma zaawansowana w zarządzaniu różnorodnością i inkluzywnością.

UNIQA razem z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę

– UNIQA od lat pokazuje, że ubezpieczenie szkolne to coś więcej niż tylko ochrona w razie nieszczęśliwego wypadku w szkole czy na zajęciach pozaszkolnych. Najpierw wprowadziliśmy możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej na wypadek hejtu w internecie, aby lepiej odpowiadać na potrzeby dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w świecie wirtualnym. Teraz przekażemy złotówkę z każdej sprzedanej polisy ubezpieczenia szkolnego na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, aby nasze wsparcie trafiało do dzieci w kryzysie, doświadczających trudności i problemów, które szukają pomocy w 116 111 – telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzonym przez FDDS – mówi Agnieszka Durst-Wilczyńska, dyrektorka Departamentu Zarządzania Marką, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego UNIQA.

Współpraca z Fundacją to dla UNIQA możliwość zwiększenia swojego zaangażowania i rozszerzenia dotychczasowych działań edukacyjnych i profilaktycznych o wsparcie skierowane do dzieci, które już doświadczyły sytuacji kryzysowych, w tym hejtu w internecie. Tu z pomocą przychodzą konsultanci telefonu zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, którzy odbierają telefony przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. UNIQA będzie wspierać nieprzerwane działanie 116 111, aby każde dziecko szukające pomocy taką pomoc otrzymało. 

– Telefon zaufania 116 111 od 14 lat wspiera dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji lub potrzebują rozmowy o ważnych dla siebie sprawach. Nasze konsultantki i konsultanci odbierają telefony od dzieci, odpisują na wiadomości od nich, a kiedy jest to potrzebne – podejmują interwencje dla ratowania ich zdrowia i życia. Nie byłoby możliwe bez wsparcia, które otrzymujemy od swoich partnerów. Jesteśmy za nie bardzo wdzięczni, bo ono sprawia, że dzieci zawsze mogą liczyć na naszą pomoc – mówi dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.   

Lata wsparcia

UNIQA od kliku lat angażuje się w działania komunikacyjne i edukacyjne związane z problemem cyberprzemocy. W ramach projektu „Masz moc na hejt” realizuje działania skierowane głównie do rodziców, aby jak najlepiej wspierać ich w trudnych chwilach, które przeżywają razem ze swoimi dziećmi. Od 2022 r. ubezpieczyciel współpracuje z Instytutem Lema i finansuje warsztaty dotyczące cyberprzemocy dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Do tej pory wzięło w nich udział ponad 6000 osób.

– Dotychczas w projekcie „Masz moc na hejt” prowadziliśmy przede wszystkim działania edukacyjne i prewencyjne, mające zapobiegać hejtowi w internecie wśród dzieci. I te działania kontynuujemy, bo jako ubezpieczyciel doskonale wiemy, jak ważna jest prewencja. Ale zdajemy sobie także sprawę ze skali tego zjawiska, jak mocno dotyka ono dzieci i odbija się na ich psychice. Dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z kolejnym partnerem, który niesie realną pomoc. Wierzymy, że razem damy dzieciom siłę, by przezwyciężyły trudności, z którymi się borykają – mówi Karolina Rosińska, liderka projektu UNIQA „Masz moc na hejt”.

Nationale-Nederlanden: podróż do krainy wyobraźni

Z kolei Nationale-Nederlanden z okazji tegorocznego Dnia Dziecka poprosiło dzieci swoich pracowników o stworzenie prac plastycznych do prezentacji na oficjalnej stronie internetowej firmy. Dzięki temu 1 czerwca witryna www.nn.pl tętni kreatywnością najmłodszych, a ich dzieła dumnie zdobią różne sekcje portalu. Co więcej, ilustracje zyskały honorowe miejsce jako banery produktów ubezpieczeniowych – od ubezpieczenia na życie i zdrowie po ubezpieczenie roweru i rowerzysty.

– Każda ilustracja, która teraz zdobi naszą odświeżoną stronę internetową, to autorski wyraz kreatywności naszych najmłodszych artystów – dzieci pracowników Nationale-Nederlanden. Dzięki ich rysunkom w dniu ich święta mamy szansę ponownie poczuć dziecięcą radość i zanurzyć się w magiczny świat wyobraźni. Przystępując do tego projektu, chcieliśmy, aby najmłodsi przedstawili, jak widzą i rozumieją świat ubezpieczeń, stąd wiele ilustracji jest tematycznych, stworzonych bezpośrednio pod konkretne produkty dostępne na stronie internetowej. W pracach widać ogrom kreatywności i odwagi w wyrażaniu myśli i własnego postrzegania świata, co sprawia, że całe przedsięwzięcie jest niezmiernie ciekawe i bez wątpienia pełne edukacyjnych wartości. I za to ogromnie naszym młodym twórcom dziękujemy – komentuje Marta Maszewska-Danielewicz, dyrektorka ds. komunikacji marketingowej i marki Nationale-Nederlanden.

Nationale-Nederlanden zorganizuje także 6 czerwca transmisję zatytułowaną „Cyfrowa higiena: nasze dzieci kontra smartfony”. W spotkaniu weźmie udział Beata Sobczyk, edukatorka i założycielka Strefy Cyfrowej Rodziny, która podzieli się wskazówkami na temat zdrowego korzystania z technologii cyfrowych przez młodych użytkowników.

ERGO Hestia wśród najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzywnością

Natomiast ERGO Hestia ponownie znalazła się na liście najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzywnością pracodawców w Polsce. Listę stworzono na bazie wyników trzech edycji badania Diversity IN Check, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W badaniu Diversity IN Check diagnozowany jest poziom dojrzałości pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością, dbania o inkluzję w organizacji i dążenia do osiągnięcia spójności społecznej. Na ogłoszonej 25 maja, podczas finału Miesiąca Różnorodności liście firm i organizacji znalazło się 36 podmiotów. ERGO Hestia znalazła się w gronie 11 pracodawców, którzy uzyskali wynik powyżej 80% możliwych do przyznania punktów.

– Inkluzywność i równouprawnienie są bardzo istotnym elementem strategii Zrównoważonego Rozwoju ERGO Hestii. Od 2016 r. jesteśmy sygnatariuszami Karty Różnorodności. Zatrudniamy 103 osoby z niepełnosprawnościami, co stanowi 3,5% wszystkich pracowników – to najwyższy odsetek w sektorze finansowym, jednak naszym celem jest jego konsekwentne zwiększanie – mówi Mario Zamarripa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju ERGO Hestii. – Wierzymy, że różnorodność jest nadrzędną wartością współczesnego społeczeństwa, dlatego angażujemy się we wsparcie jej nie tylko wewnętrznie, ale również poprzez budowanie kultury dialogu z naszymi współpracownikami, partnerami społecznymi i biznesowymi oraz wszystkimi interesariuszami. Wzbogacamy nasze dojrzałe i przyjazne środowisko pracy o nowe programy, np. „Ja też”, „Mamy Taty Czas” czy „Sprawny Staż” – dodaje.

(AM, źródło: UNIQA, ERGO Hestia, Nationale-Nederlanden)