Ubezpieczyciele komunikacyjni coraz częściej pytają o uprawnienia i wykroczenia kierowców

0
903

Półtora miliarda – tyle zapytań o historię polisowo-szkodową kierowców przesłały w 2023 roku zakłady ubezpieczeń do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Do 283 mln wzrosła z kolei liczba wniosków o dane z Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących punktów karnych oraz uprawnień kierowców do kierowania pojazdem.

– W ciągu pierwszych sześciu miesięcy od uruchomienia usługi obsłużyliśmy ponad 49 milionów zapytań ze strony ubezpieczycieli o dane z CEK, w tym ponad 17 mln o uprawnienia i 32 mln zapytań o punkty karne. Natomiast w 2023 roku łączna liczba tych zapytań przekroczyła 283 mln, z czego niemal 139 mln zapytań dotyczyło uprawnień, a ponad 144 mln – punktów karnych. To bardzo dynamiczny wzrost – mówi Małgorzata Ślepowrońska, prezeska UFG.

Prawie dwa lata dostępu do danych

Przepisy, które umożliwiły firmom ubezpieczeniowym dostęp do danych z CEK za pośrednictwem UFG, weszły w życie 17 czerwca 2022 r. Obecnie możliwość odpytywania o informacje na temat punktów karnych i uprawnień kierowców posiada 10 zakładów, zaś ich udział w rynku OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosi ponad 85%. Ubezpieczyciele mogą wykorzystywać pozyskane informacje na potrzeby wyliczenia składki za ubezpieczenia komunikacyjne. Pozwala im to na adekwatniejsze szacowanie ryzyka i kalkulowanie składki.

Miliony pytań i odpowiedzi

Standardem rynkowym dla ubezpieczycieli jest korzystanie z bazy Ośrodka Informacji UFG w zakresie historii ubezpieczeniowej kierowców (np. okres posiadania ubezpieczenia OC i/lub AC, liczba ewentualnych zdarzeń z udziałem danej osoby skutkujących wypłatą odszkodowania). W ubiegłym roku Fundusz obsłużył ok. 1,5 mld takich zapytań. Skalę zapytań obrazują również ich dzienne wartości. W tym roku UFG już kilkukrotnie przyjął i obsłużył ponad 11 mln zapytań dziennie.

Dodatkowo, Ośrodek Informacji UFG pośredniczył w przekazaniu danych w odpowiedzi na ponad 570 mln zapytań ubezpieczycieli o informacje z CEK (ponad 283 mln) i Centralnej Ewidencji Pojazdów (ponad 288 mln). Dostęp do danych z pierwszego z wymienionych rejestrów jest najnowszą usługą, a zainteresowanie nią wykazuje największą dynamikę wzrostu.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl