Ubezpieczyciele nadal najbardziej przyjaźni mediacjom

0
427

Krystian Wiercioch, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, oraz prof. dr hab. Aleksander Chłopecki, prezes Sądu Polubownego przy KNF, uroczyście wręczyli wyróżnienia instytucjom finansowym przyjaznym mediacji. Podobnie jak rok wcześniej, zdecydowana większość podmiotów najbardziej zaangażowanych w proces mediacji reprezentowała rynek ubezpieczeń.

Laury za rok 2022 przypadły w sumie czternastu firmom i instytucjom. Aż dziesięć spośród nich reprezentowało rynek ubezpieczeń. Kapituła plebiscytu wyróżniła dziewięć towarzystw majątkowych. Są to: PZU SA, TUiR Warta, UNIQA TU, Wiener TU, Compensa TU, LINK4, TUZ Ubezpieczenia, TUiR Allianz Polska oraz TUW PZUW. Poza ostatnim zakładem, wszystkie pozostałe powtórzyły swoje osiągnięcie z poprzedniej edycji. Ostatnie wyróżnienie branżowe przypadło Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu. W porównaniu z poprzednią edycją w gronie ubezpieczeniowych laureatów zabrakło STU ERGO Hestii, InterRisk oraz Vienny Life. Pozostałe laury trafiły do czterech banków: PKO BP, BOŚ, BNP Paribas Bank Polska oraz ING BSK.

– Jesteśmy dumni, że po raz kolejny TUZ otrzymał tę prestiżową nagrodę. Dedykuję ją pracownikom, którzy od lat angażują się w procesy mediacyjne oraz kolegom i koleżankom z innych departamentów, w szczególności windykacji. To efekt systematycznej pracy naszego zespołu oraz wielu starań i kompromisów. Niezmiernie nas cieszy, że znaleźliśmy się wśród nagrodzonych firm ubezpieczeniowych i że kapituła doceniła naszą pracę na rzecz mediacji i polubownego rozwiązywania sporów – mówi Dariusz Radaczyński, dyrektor Departamentu Likwidacji Szkód TUZ Ubezpieczenia.

Większość podmiotów zgadza się na mediacje

Do końca września 2023 r., do Sądu Polubownego przy KNF wpłynęły łącznie 20 242 wnioski o przeprowadzenie mediacji. W 19 465 sprawach strony przystąpiły do mediacji. Nadzór podkreślił, że Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF w większości przypadków doprowadza do porozumienia satysfakcjonującego obie strony sporu. W latach 2020–2023 ponad 82% postępowań mediacyjnych zakończyło się zawarciem ugody. 

Wyróżnienie „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” jest przyznawane za propagowanie przez instytucje finansowe idei mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami ich usług.

(AM, źródło: KNF)