Ubezpieczyciele wypłacili ponad 12 mld zł odszkodowań z polis komunikacyjnych

0
737

Przez dziewięć miesięcy obecnego roku ubezpieczyciele działający w Polsce wypłacili łącznie 12,07 mld zł z tytułu odszkodowań z ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i autocasco. To ponad 1,2 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2022 r., gdy zakłady zaspokoiły roszczenia z powyższych polis na łączną kwotę 10,83 mld zł – podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w najnowszym Biuletynie Informacyjnym Ośrodka Informacji UFG.

Od początku stycznia do końca września zakłady ubezpieczeń wypłaciły z OC ppm. 6914,1 mln zł (6251,2 mln zł rok wcześniej), z czego 5896,6 mln zł stanowiły wypłaty z tytułu szkód nieosobowych, a 1017,5 mln zł – z osobowych. Za pozostałe 5152,9 mln zł (4579,3 mln zł po 3 kwartałach 2022 r.) odpowiadały odszkodowania z AC. III kwartał był najkosztowniejszym okresem obecnego roku dla ubezpieczycieli. Od początku lipca do końca września wartość odszkodowań i świadczeń wypłaconych przez nich z OC ppm. i AC wyniosła 4085,7 mln zł, wobec 4048,7 mln zł w I kwartale oraz 3932,6 mln zł w drugim.

Zgłoszeń szkód niemal tyle co przed rokiem

Przez 9 miesięcy 2023 r. z obu rodzajów ubezpieczeń zgłoszono 1304,7 tys. szkód. To niewiele więcej niż przed rokiem, gdy do zakładów trafiło 1302,9 tys. zgłoszeń. Z tej liczby 674,8 tys. zgłoszeń dotyczyło szkód nieosobowych z OC ppm., o blisko 7 tys. mniej niż na koniec września ub.r., 33,5 tys. – szkód osobowych (spadek o ok. 4 tys. r/r), natomiast 596,4 tys. to zgłoszenia szkód z AC, których było o 12,4 tys. więcej niż 12 miesięcy wcześniej. Miesiącem, w którym zaistniało najwięcej szkód, był maj. Wtedy to odnotowano 79,6 tys. szkód z OC ppm. oraz 72,2 tys. z AC.

Wrześniowy skok szkodowości

W trzecim kwartale miesiącach najwięcej szkód z OC ppm. zaistniało we wrześniu – 75,4 tys. W lipcu i sierpniu ich liczba nie osiągnęła poziomu 71 tys. W przypadku AC największe żniwo zebrał sierpień – 70,2 tys., o 300 szkód mniej niż w przypadku OC ppm. Liczby te odpowiadały 11,4 oraz 11,9% łącznej sumy zgłoszeń odnotowanych w ciągu 3 kwartałów 2023 r.

W tym okresie najbardziej szkodowymi dniami były

  • dla OC ppm. – piątki z 116,9 tys. szkód (17,7% łącznej liczby zgłoszeń),
  • dla AC – poniedziałki z 106,6 tys. szkód (18,1% łącznej liczby zgłoszeń).

Częstość szkód nadal maleje

Od początku stycznia do końca września ubezpieczyciele zrealizowali 2168,9 tys. wypłat odszkodowań (2127 tys. rok wcześniej): 1339,1 tys. z OC ppm. oraz 829,8 tys. z AC.

Częstość szkód raportowanych z obowiązkowych polis komunikacyjnych w III kwartale 2023 roku wyniosła 0,031 i była o 3,2% niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei częstość szkód raportowanych z AC wyniosła 0,108, co oznacza spadek o 2,8% w stosunku do wyniku w III kw. 2022 r.

Na dzień 30 września 2023 r. aktywnych było 28 282,4 tys. szt. umów OC ppm. oraz 7226,1 tys. szt. umów autocasco.

Dane dotyczące 2022 roku za: Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG 3Q2022.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl