Uchodźcy z Ukrainy zainteresowani ubezpieczeniem swojego mienia oraz rodzin

0
377

Rosyjska napaść na Ukrainę i wybuch wojny sprawiły, że w Polsce z każdym dniem rośnie liczba uchodźców zza wschodniej granicy. W pomoc obywatelom Ukrainy angażują się także ubezpieczyciele. Uchodźcy korzystają z ich wsparcia, ale często pytają też o sprawy stricte ubezpieczeniowe.

– Duża liczba uchodźców z Ukrainy dla nas wszystkich jest zaskoczeniem, natomiast ubezpieczyciele na tyle, na ile potrafią, starają się pomóc – mówi agencji Newseria Biznes Jacek Rink, menedżer zespołu rozwoju produktu i badania rynku UNIQA.

Według ostatnich danych Straży Granicznej od 24 lutego do Polski przyjechało blisko 3,1 mln ukraińskich uchodźców. Dziennie granicę przekracza ok. 20 tys. osób, zarówno pieszo, jak i autobusami czy pociągami, ale część z nich przyjeżdża też własnymi samochodami, które zgodnie z przepisami powinny mieć Zieloną Kartę lub ubezpieczenie OC graniczne.

Czterech ubezpieczycieli – Allianz, PZU, Warta i ERGO Hestia – zaoferowało krótkoterminowe, 30-dniowe ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych bez konieczności opłacenia składki.

– Inne zakłady ubezpieczeń organizują np. infolinie w języku ukraińskim i rezygnują z wymogu posiadania PESEL, dzięki czemu uchodźcy mogą bezproblemowo skontaktować się z ubezpieczycielem i zawierać umowy w uproszczony sposób – wymienia Jacek Rink.

Wsparciem objęte zostały też dzieci z Ukrainy. Część towarzystw zapewnia im bezpłatną, bezskładkową ochronę w ramach NNW w placówkach oświatowych objętych ubezpieczeniem grupowym.

– Uczniowie z Ukrainy, podobnie jak polskie dzieci, powinni być objęci ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jest to ubezpieczenie dobrowolne – mówi Dariusz Baran, menedżer zespołu ubezpieczeń osobowych, UNIQA. – Uczniowie z Ukrainy są obejmowani polisą NNW w takim samym zakresie jak uczniowie z Polski. Maksymalnie uprościliśmy jednak procedurę obejmowania ich taką ochroną ubezpieczeniową. Wystarczy przesłać do nas imienne zgłoszenie ucznia, który ma zostać nią objęty – dodaje.

UNIQA oferuje też specjalną ochronę ubezpieczeniową wszystkim tym, którzy w ramach tymczasowej pomocy zdecydowali się przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy i zapewnić im mieszkanie.

– Tym klientom, którzy posiadają ubezpieczenie nieruchomości i przyjęli pod swój dach uchodźców z Ukrainy, oferujemy możliwość bezkosztowego rozszerzenia tej polisy o OC najemcy. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową, wypełnić specjalny formularz i wyrazić chęć przystąpienia do tego programu pomocowego. Wtedy polisa zostanie rozszerzona o ubezpieczenie OC najemcy, więc zakład ubezpieczeń pokryje ewentualne szkody wyrządzone w mieniu właściciela – mówi Jacek Rink. – W przypadku spółdzielni mieszkaniowych, z którymi współpracujemy i które wynajmują mieszkania uchodźcom z Ukrainy, jesteśmy w stanie zaoferować im ubezpieczenie tych mieszkań za symboliczną złotówkę – dodaje.

Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że branża przeznacza też spore środki finansowe na wsparcie uchodźców z Ukrainy, jak i niesienie pomocy humanitarnej bezpośrednio w kraju ogarniętym wojną. Ubezpieczyciele w sumie przekazali już na ten cel kilkadziesiąt milionów złotych. Większość z nich angażuje się też w wiele akcji pomocowych: organizują zbiórki darów i najbardziej potrzebnych rzeczy, oferują wsparcie medyczne i psychologiczne, pomoc prawną albo tymczasowe mieszkania dla uchodźców z Ukrainy. PIU wskazuje też, że towarzystwa ubezpieczeniowe, które miały swoje oddziały i prowadziły działalność w Ukrainie, uruchomiły specjalne środki i podjęły działania, aby wesprzeć tamtejszych pracowników i ich rodziny.

Sami uchodźcy wykazują tez duże zainteresowanie ubezpieczeniami. Od 24 lutego infolinie firm ubezpieczeniowych odnotowały lawinowy wzrost połączeń od obywateli Ukrainy. W przypadku CUK Ubezpieczenia było ich ponad 67% więcej. Najczęściej padają pytania o ubezpieczenia komunikacyjne. Ukraińcy poszukują również wiadomości dotyczących m.in. ochrony życia i zdrowia.

– W wyniku dużego napływu obywateli ukraińskich zdecydowaliśmy się na uruchomienie przeznaczonej dla nich infolinii ubezpieczeniowej. O tym, jak ważne to przedsięwzięcie, świadczy fakt, że w ostatnich dwóch miesiącach odnotowaliśmy 67% wzrost liczby połączeń. Zainteresowani pytają przede wszystkim o polisy komunikacyjne, ale także o ubezpieczenia związane z ochroną życia i zdrowia – mówi Izabela Szymańska z CUK Ubezpieczenia.

Uchodźcy chcą wiedzieć, co mają zrobić, jeśli kończy im się polisa na auto zarejestrowane w Ukrainie, jak uzyskać ubezpieczenie graniczne, czy można kupić dodatkową opiekę zdrowotną, czy mogą prywatnie ubezpieczyć swoją rodzinę na życie oraz czy trzeba kupić ubezpieczenie w Polsce, mając polisę w Ukrainie.

(AM, źródło: Newseria, Brandscope)