Udziałowcy VIG zgodzili się na wypłatę dywidendy

0
338

26 maja w hali Wiener Stadthalle Arena odbyło się 32. doroczne zwyczajne walne zgromadzenie Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG).

ZWZ zaakceptowała wniosek zarządu i rady nadzorczej dotyczący wypłaty dywidendy w wysokości 1,3 euro na akcję. Stopa dywidendy wynosi 5,8%. Z kolei CEO VIG Elisabeth Stadler przedstawiła przegląd bardzo udanego, mimo wyzwań geopolitycznych i gospodarczych, roku finansowego 2022. 

Zgromadzenie wybrało też ze skutkiem od 1 lipca 2023 r. Petera Thirringa na nowego członka rady nadzorczej VIG. Związany z grupą od 2016 roku, obecnie zasiada w zarządzie VIG do końca kadencji przypadającego na dzień 30 czerwca 2023 r. Z kolei mandat w RN będzie trwał do końca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym podjęte zostaną uchwały w sprawie udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2027. W związku z rezygnacją Heinza Öhlera ze stanowiska w radzie nadzorczej ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2023 r. w skład tego organu będzie nadal wchodzić dwunastu członków wybieranych przez ZWZ.

(AM, źródło: VIG)