UFG: 5 mln zł rocznie z tytułu wypłat szczególnych

0
544

Z ankiety Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) przeprowadzonej wśród firm ubezpieczeniowych wynika, że blisko sześćdziesiąt ofiar wypadków sprzed lat może wystąpić wkrótce o wypłatę renty szczególnej na podstawie nowych przepisów, przyznających prawo do takiego świadczenia mimo wyczerpania środków przewidzianych na w/w cel w OC sprawców wypadków.

W wyniku analizy danych przekazanych przez ubezpieczycieli UFG oszacował, że łączna liczba rent, w których doszło już do wyczerpania tzw. sumy gwarancyjnej, przekracza osiemdziesiąt świadczeń*. Jednak nie w każdym z tych przypadków poszkodowany zgłosi się do Funduszu w najbliższym czasie. – Zakładamy, że w pierwszej kolejności zgłaszane będą roszczenia o przyznanie przez UFG renty szczególnej, w sytuacji gdy zaprzestano wypłaty renty z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej oraz nie toczy się w tej sprawie postępowanie sądowe z powództwa poszkodowanego lub ubezpieczyciela – zaznacza Anna Wawrzeniecka, dyrektor Biura Likwidacji Szkód UFG.

W części przypadków (24 renty) pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej ubezpieczyciele nadal wypłacają świadczenia – głównie z uwagi na toczące się procesy sądowe. W takiej sytuacji UFG nie ma podstaw do przejęcia odpowiedzialności**. Kolejną grupę (blisko 70 przypadków) stanowią renty zagrożone, czyli takie w których suma wypłat od ubezpieczyciela przekroczyła już 80% sumy gwarancyjnej. Opisana struktura świadczeń powoduje więc wydłużenie okresu, w którym roszczenia o przyznanie renty szczególnej mogą zostać skierowane do Funduszu.

– W najbliższym czasie spodziewamy się zgłoszenia tych szczególnych roszczeń od maksymalnie kilkudziesięciu osób – mówi Sława Cwalińska Weychert, wiceprezes UFG. Osoby uprawnione powinny występować z roszczeniem do Funduszu za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej, która była zobowiązana do wypłaty renty przed wyczerpaniem sumy gwarancyjnej.

– Warto pamiętać, że zgodnie z nową regulacją Fundusz zobowiązany jest do przeprowadzenia własnych ustaleń, czyli ponownej analizy zasadności i wysokości ewentualnej renty. Wypłata nowego świadczenia będzie więc uzależniona od wyników tej analizy, a jego ostateczna wysokość może być odmienna od kwot wypłacanych dotychczas przez ubezpieczyciela – wyjaśnia Sława Cwalińska Weychert.

Z danych ubezpieczycieli wynika, że średnia wysokość renty, w której już doszło do wyczerpania sumy gwarancyjnej, sięga aktualnie 3,5 tys. zł, jednak wysokości tych świadczeń są zróżnicowane między poszczególnymi firmami. Z kolei UFG zidentyfikował w swoim portfelu pięć rent, dla których suma gwarancyjna uległa wyczerpaniu, przy czym w przypadku trzech z nich nadal toczy się postępowanie sądowe o ustalenie nowej, wyższej sumy gwarancyjnej. Średnia wysokość w tej grupie świadczeń wypłacanych przez Fundusz wynosiła 4,5 tys. zł.

Z szacunków UFG wynika, że roczne wypłaty z tytułu nowych obciążeń będą oscylować wokół 5 mln zł, a w ciągu najbliższych dwudziestu lat łączna kwota tych obciążeń – świadczenia plus rezerwy – sięgnie 150 mln złotych. Wyliczenia dokonane zostały przy założeniu m.in. utrzymania dotychczasowej wysokości świadczeń wypłacanych przez ubezpieczycieli oraz przyjęciu średniego trwania życia rentobiorców na podstawie tabel przeżywalności GUS.

***

*Na podstawie informacji zebranych w październiku 2019 roku od 15 największych ubezpieczycieli przez Biuro Likwidacji Szkód UFG.

**Ustawa z 19 lipca 2019 roku o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2016 r.

AM, news@gu.home.pl

(źródło: UFG)