UFG apeluje o nie wstrzymywanie egzekucji od sprawców wypadków

0
707

Rada Ministrów kończy prace nad projektem rozporządzenia w sprawie wstrzymania na czas pandemii administracyjnych postępowań egzekucyjnych należności pieniężnych. W nowej wersji aktu znacząco ograniczono liczbę przypadków, które nie będą podlegać zawieszeniu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) walczy o to, aby z listy wstrzymanych egzekucji zniknęły postępowania prowadzone wobec sprawców wypadków drogowych.

W piśmie do pilotującego projekt wiceministra finansów Jana Sarnowskiego zarząd UFG wskazał, że w jego ocenie skierowanie do posiadaczy pojazdów mechanicznych informacji o wstrzymaniu sankcji (egzekucji) będzie miało destrukcyjny wpływ na wieloletnie wysiłki w zakresie zwiększania świadomości społeczeństwa i niwelowania zjawiska nieubezpieczonych kierowców. Fundusz przypomniał, że to do jego zadań należy pokrywanie kosztów szkód wyrządzonych przez nieubezpieczonych i nieznanych sprawców wypadków, a są to wielotysięczne kwoty, w skrajnych przypadkach nawet kilkumilionowe. W piśmie UFG zwrócono też uwagę, że zobowiązania z tytułu opłat za brak obowiązkowej polisy OC, których windykacja należy do obowiązków Funduszu, często muszą być ściągane w drodze egzekucji.

Więcej: „Puls Biznesu” z 14 maja, Jarosław Królak „Coraz mniej dłużników uniknie komornika”: https://www.pb.pl/coraz-mniej-dluznikow…

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)