UFG będzie zwracać pieniądze za odwołane wyjazdy do Izraela

0
463

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jako operator Turystycznego Funduszu Pomocowego rozpoczął 12 października przyjmowanie wniosków od podróżnych oraz organizatorów turystyki o zwrot pieniędzy wpłaconych na wycieczki do Izraela, które zostały odwołane z powodu działań wojennych.

Ochrona funduszu obejmuje wyłącznie imprezy turystyczne (połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu) odwołane przed ich rozpoczęciem. Środki z TFP nie są przeznaczone na zwrot wpłat za inne aktywności turystyczne, takie jak np. przejazd autokarem, koleją czy transport lotniczy.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu tfg.ufg.pl, nie później niż przed upływem 14 dni od powiadomienia przez podróżnego lub organizatora o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej realizowanej na terytorium Izraela. Zwrotom z TFP podlegają wyłącznie wpłaty za imprezy turystyczne realizowane na terytorium Izraela, w odniesieniu do których powiadomienie o odstąpieniu od umowy przez podróżnego lub powiadomienie o rozwiązaniu umowy przez organizatora turystyki nastąpiło w terminie od 7 do 22 października, zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministra Sportu i Turystyki w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Zwrot środków będzie możliwy w przypadku złożenia przez organizatora imprezy turystycznej i podróżnego wniosków ze zgodnymi danymi. Weryfikacja nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z wniosków. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin przedłuży się do 4 miesięcy. W ciągu 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji UFG dokonuje wypłaty z TFP na rzecz podróżnych, nie wcześniej jednak niż przed uzyskaniem od organizatora turystyki wpłat, których musi on dokonać wraz ze złożeniem swojego wniosku. Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie przez organizatora oraz podróżnego konta w portalu TFG. Nie można składać wniosków pocztą elektroniczną (email), tradycyjną oraz osobiście.

(AM, źródło: UFG)