Inwestycja w grunty z pomocą pośrednika

0
582

Grunty to jeden z wielu rodzajów aktywów trwałych, które nabywamy także w celach inwestycyjnych. Według badania „Postawy Polaków wobec finansów 2022” aż 11% badanych zapytanych o to, co robią ze swoimi oszczędnościami, wskazało inwestycje w nieruchomości.

Na pytanie, na jakie cele oszczędzamy, 17% ankietowanych w tym samym badaniu wskazało nieruchomości, dom, mieszkanie lub działkę. Badanie przeprowadzono na zlecenie Fundacji Think! oraz Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga.

Lokowanie środków w nieruchomości gruntowe to wciąż bardzo popularna forma inwestycji. Możemy inwestować w działki w centrum miasta lub na przedmieściach, działki w turystycznych obszarach Polski lub rolne oraz siedliskowe. Naszym celem może być w końcu zakup gruntu na terenach przemysłowych.

Potencjał inwestycji

Jakie są zatem główne argumenty na rzecz takiej właśnie formy inwestycji? Jest ich naprawdę dużo, ale główne, na które warto zwrócić tutaj uwagę, to że ziemia z natury jest dobrem rzadkim, którego nie przybywa, więc wraz ze wzrostem popytu rośnie jego cena.

Inwestycja w ziemię daje inwestorowi pełną swobodę dysponowania tym aktywem, ze świadomością, że płynność tego rodzaju inwestycji może być obniżona z uwagi na jej wartość.

Środki ulokowane w nieruchomości charakteryzują się relatywnie największą odpornością na wahania koniunkturalne. Należy mieć jednak także na uwadze aspekt podatkowy, a mianowicie istnieje obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od sprzedaży działki, ale tylko wtedy, gdy transakcja sprzedaży nastąpi przed upływem pięciu lat od jej nabycia.

Grunty, podobnie jak złoto, są powszechnie uznawane przez inwestorów za aktywo na niepewne czasy, jednak jak każda inwestycja, i ta związana jest z ryzykiem inwestycyjnym. Popyt na atrakcyjne lokalizacje lub działki z dużym potencjałem stopy zwrotu jednak nie słabnie. Wśród głównych czynników napędzających popyt jest obserwowany od lat długofalowy wzrost wartości ziemi, wysoka inflacja, bardzo szybko rosnące koszty zakupu własnego M oraz wciąż wysokie (jednak obniżone m.in. przez program Bezpieczny Kredyt) koszty kredytu hipotecznego.

Jako przykład potencjału tego rodzaju inwestycji można podać zmiany ceny gruntów rolnych za 1 ha w obrocie prywatnym, które w 2003 r. wynosiły 5753 zł, zaś niespełna dwie dekady później, w ubiegłym roku ich poziom uplasował się już wokół wartości 60 tys. zł (czyli ponad dziesięć razy większym).

Jaką wartość dodaje pośrednik?

Zakup nieruchomości gruntowej to zarówno prosta, jak i pełna niuansów transakcja. Warto zatem posłużyć się fachową pomocą. Korzystając z usługi pośrednika, uzyskujemy dostęp do szerokiej oferty gruntów w ramach banku ziemi, dostęp do takiej oferty, której skompletowanie i porównanie własnym sumptem zajęłoby nam długie miesiące lub nawet lata.

Wykorzystanie usługi pośrednika to także swojego rodzaju polisa ubezpieczeniowa, która chroni nas przed ryzykiem podjęcia złych decyzji pod kątem prawnym lub administracyjnym. Pośrednik bowiem dokonuje audytu gruntów, biorąc pod uwagę właśnie aspekt prawny, planistyczny, komunikacyjny oraz środowiskowy. Bada także potencjał inwestycyjny ze względu na lokalizację gruntu.

Myśląc o inwestycji w grunty, warto skorzystać z usług profesjonalnych instytucji działających na tym rynku, które przeważnie nie pobierają dodatkowych opłat. Cena zakupu pokrywa najczęściej całość kosztów.

Grzegorz Kaliszuk
dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance SA