UFG może już zwracać koszty roszczeń z darmowych ubezpieczeń granicznych dla uchodźców

0
693

12 marca w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 9 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Akt umożliwi m.in. refundację przez UFG kosztów poniesionych przez ubezpieczycieli z tytułu szkód z darmowych ubezpieczeń granicznych dla uchodźców z Ukrainy.

Na mocy art. 60 nowej regulacji zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nałożone ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK zostały rozszerzone o zwrot odszkodowań, świadczeń i kosztów roszczeń z ubezpieczenia granicznego dla zmotoryzowanych, którzy są obywatelami Ukrainy lub w chwili przekroczenia granicy RP mieli tam zalegalizowany pobyt i przybyli do Polski po 24 lutego, a ich polisy zostały zrefundowane przez ubezpieczycieli (Allianz, Ergo Hestię, PZU SA lub Wartę).

Według nowej ustawy w zakresie roszczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 106 uuo. Zgodnie z nimi w przypadku szkody w mieniu, jeśli poszkodowany może zaspokoić roszczenie z ubezpieczenia dobrowolnego, UFG wyrównuje ją w części, w której nie może być zaspokojona, wraz z uwzględnieniem utraconych zniżek składki oraz prawa do zniżek składki. Z kolei w zakresie roszczeń, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 109 i art. 109a uuo (dotyczące terminów realizacji roszczeń przez UFG) stosuje się odpowiednio.

Umowy ubezpieczenia granicznego w przypadkach, o których mowa w niniejszej ustawie, zawierane są przez 2 miesiące, począwszy od 24 lutego 2022 r.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl