Warta rozdysponowała pierwszą transzę z 11 mln zł pomocy dla uchodźców z Ukrainy

0
431

Warta przygotowała plan pomocy uchodźcom, w ramach którego przeznaczyła 11 mln zł na działania związane z niesieniem aktywnej pomocy potrzebującym. 5 mln zł z tego funduszu zostanie przekazane SOS Wioskom Dziecięcym, Polskiej Akcji Humanitarnej, Polskiej Misji Medycznej oraz Fundacji Ocalenie. Zaakceptowane zostały również 43 pierwsze wnioski o pomoc finansową w ramach inicjatyw, w które indywidualnie lub zespołowo angażują się pracownicy Warty.

Zarząd Warty opracował plan pomocy obywatelom Ukrainy w związku z toczącą się wojną w tym kraju. Po wnikliwej analizie zdecydowano o przekazaniu pierwszych 5 mln zł organizacjom non profit.

  • 2 mln zł dostanie SOS Wioski Dziecięce, która obecnie zajmuje się pomocą dla ponad 100 tys. opuszczonych i osieroconych dzieci, głównie z ukraińskich domów dziecka.
  • 2 mln zł przekazane zostanie Polskiej Akcji Humanitarnej, dzięki której bezpośrednią pomoc (w tym żywnościową i psychologiczną) uzyskują ludzie, którzy musieli pozostawić swoje domy w związku z wojną.
  • 500 tys. zł otrzymała Polska Misja Medyczna, której celem jest zapewnienie niezbędnych środków medycznych w ukraińskich szpitalach.
  • 500 tys. zł przeznaczono również dla Fundacji Ocalenie, która poprzez swoje Centra Pomocy Cudzoziemcom pomaga uchodźcom odnaleźć się w nowych realiach, uczy języka polskiego czy prowadzi zajęcia dla dzieci oraz programy adaptacyjne.

W ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy Warta przygotowała również fundusz inicjatyw pracowniczych o wartości 1 mln zł. Każdy pracownik może wnioskować o dofinansowanie lub refundację kosztów pomocy konkretnym osobom lub rodzinom z Ukrainy. W ciągu kilku dni wewnętrzna komisja zaakceptowała 43 inicjatywy, których łączna wartość wynosi ponad 130 tys. zł. W trakcie rozpatrywania znajdują się kolejne zgłoszone już działania.

– Kontynuujemy działania mające na celu niesienie realnej pomocy obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Chcemy, aby bez zbędnej zwłoki przekazane przez nas środki trafiły do najbardziej potrzebujących. Dlatego zdecydowaliśmy się wesprzeć prężnie działające organizacje, które od lat są znane z niesienia efektywnej pomocy. Budujące dla mnie jest również zaangażowanie naszych pracowników w niesienie pomocy. Minęło dosłownie kilka dnia od startu naszej akcji, a już przekazujemy ponad 130 tys. zł. na finansowe wsparcie ich działań. Jestem dumny z naszego zespołu i dziękuję mu z całego serca za tak aktywne i liczne zaangażowanie  – mówi Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty.

Wcześniej Warta zdecydowała o sfinansowaniu krótkoterminowego OC komunikacyjnego uchodźcom przybywającym z Ukrainy do Polski.

(AM, źródło: Warta)