UFG podsumował swoją działalność

0
454

Przez ponad 30 lat działalności Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przekazał na konta poszkodowanych w kolizjach i wypadkach drogowych ponad 1,9 mld zł odszkodowań i świadczeń. Tylko w 2022 r. roku UFG wypłacił poszkodowanym 115 mln zł.

Powołany w 1990 roku Fundusz wypłacił również ponad 365 mln zł w związku z upadłościami firm ubezpieczeniowych. Obecnie członkami UFG jest 29 towarzystw (w tym 11 zagranicznych), a sama instytucja zarządza również:

  • Turystycznym Funduszem Gwarancyjnym (TFG – od 2016 roku),
  • Turystycznym Funduszem Pomocowym (TFP – od 2020 roku),
  • Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym (DFG – od 2022 roku).

UFG i ochrona zmotoryzowanych

Najważniejszą rolą Funduszu jest ochrona obywateli. UFG wypłaca odszkodowania i świadczenia za nieubezpieczonych i niezidentyfikowanych sprawców wypadków drogowych oraz w przypadku niewypłacalności zakładu ubezpieczeń. Nie są to wyłącznie odszkodowania, ale też np. renty czy tzw. renty szczególne. Otrzymują je poszkodowani w sytuacji, gdy wypłata świadczeń powinna być kontynuowana, ale suma gwarancyjna ubezpieczenia sprawcy została wyczerpana. W 2022 roku na rezerwy z tytułu wypłat i odszkodowań z zaistniałych już szkód UFG przeznaczył 1,7 mld zł.

Po uregulowaniu zobowiązań wobec poszkodowanych, UFG – w ramach tzw. postępowania regresowego – zwraca się do sprawców takich zdarzeń o zwrot poniesionych kosztów. W 2022 roku w toku było 18 054 spraw regresowych, o łącznej wartości 340 mln zł. Średnia wartość regresu wyniosła 18 794 zł.

Najwyższa wartość regresu, jaką zwrócić musi Funduszowi nieubezpieczony sprawca wypadku, sięga obecnie 2,25 mln zł. Dla porównania, z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że średnia cena ubezpieczenia OC samochodu osobowego wynosiła w 2022 r, jedynie 490 zł.

UFG i sprawdzenie OC

Jednym z głównych zadań UFG jest również dbanie o szczelność systemu ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz OC rolników.

Dzięki wprowadzeniu rozwiązań cyfrowych, w portalu UFG.pl każdy kierowca może łatwo sprawdzić ważność ubezpieczenia OC pojazdu na dany dzień. Wystarczy do tego numer rejestracyjny lub VIN. Usługa cieszy się dużą popularnością. Tylko w ub.r. użytkownicy skorzystali z niej blisko 17 mln razy (wobec 14,3 mln w 2021 roku). Cyfrowe bazy Funduszu są też pomocne dla ubezpieczycieli. W 2022 roku generowali oni przeszło 4 mln zapytań dziennie dotyczących historii ubezpieczeniowej kierowców.

Swoimi działaniami UFG przyczynia się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. W czerwcu 2022 r. Fundusz umożliwił ubezpieczycielom dostęp do bazy Centralnej Ewidencji Kierowców, w tym do informacji o mandatach i punktach karnych. W efekcie zakłady mogą lepiej szacować ryzyko przy wyliczaniu składek OC i premiować tych kierowców, którzy nie popełniają wykroczeń.

Dzięki inwestycjom Funduszu w sferę cyfrową ryzyko kolizji lub wypadku z udziałem pojazdu, którego posiadacz nie posiada obowiązkowego OC systematycznie maleje. W 2022 r. 90,6% ze wszystkich wezwań wysłanych do posiadaczy pojazdów, którzy nie zawarli obowiązkowej polisy OC, wystosowanych zostało na podstawie ustaleń własnych UFG.  7,5% powstało w oparciu o informacje przekazane przez policję, a 0,7% – na podstawie danych z wydziałów komunikacji.

(AM, źródło: UFG)