UFG przypomina o obowiązkowym ubezpieczeniu OC

0
549

Z początkiem maja Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął kampanię edukacyjno-informacyjną. Akcja pod hasłem „Mam OC, jestem OK” przybliża odbiorcom System Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych (SMUbOb), który wystartuje w sierpniu tego roku.

W kampanii UFG przypomina o obowiązku posiadania OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, pokazuje ryzyka związane z brakiem ważnego ubezpieczenia, a także informuje o wdrożeniu nowych e-usług. W swoim przekazie Fundusz kładzie nacisk na ułatwioną komunikację z nim w sprawach związanych z kontrolą posiadania OC ppm., a także na możliwość sprawdzenia ważności polisy przez internet.

Kampania będzie prowadzona w internecie (m.in. animacje, banery internetowe, podcasty, współpraca z influencerem), mediach tradycyjnych (m.in. spoty radiowe, prasa) i na nośnikach zewnętrznych (m.in. reklama w komunikacji miejskiej, plakaty). Działania edukacyjno-informacyjne potrwają do końca sierpnia.

– UFG identyfikuje rocznie ponad 300 tysięcy przypadków, w których dany pojazd pozostaje przez jakiś okres w ciągu roku bez obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. Dlatego mimo popularności tematu ubezpieczeń komunikacyjnych w przestrzeni publicznej uważamy, że istnieje ciągła potrzeba zwracania uwagi na ryzyka związane z brakiem ochrony OC komunikacyjnego. W kampanii przypominamy o skutkach braku ważnej polisy, edukujemy w zakresie terminów na zawarcie umowy ubezpieczenia oraz podkreślamy, jak ważne jest zachowanie ciągłości ubezpieczenia przez cały okres posiadania pojazdu. Wskażemy również korzyści dla kierowców i posiadaczy pojazdów płynące z uruchomienia Systemu Monitorowania Ubezpieczeń Obowiązkowych, czyli m.in. ułatwioną komunikację z UFG na platformie internetowej. Kampania skierowana jest do wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym przedsiębiorców – mówi Hubert Stoklas, wiceprezes zarządu UFG.

(AM, źródło: UFG)