Zielone światło dla przeniesienia portfeli DAS do ERGO Hestii

0
396

Na posiedzeniu 28 kwietnia Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie zezwoliła na przeniesienie całości portfela ubezpieczeń oraz portfela reasekuracji pomiędzy D.A.S. TUOP w likwidacji a STU ERGO Hestia.

Decyzja KNF jest pokłosiem rozpoczęcia w dniu 1 września 2021 roku procesu likwidacji działalności w Polsce. D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka ma ją wygasić ją do końca 2023 r. W celu zabezpieczenia interesów ubezpieczonych i realizacji zawartych zobowiązań zaplanowano przejęcie pozostałego portfela D.A.S. przez ERGO Hestię. Plany przewidują, że nastąpi to w drugiej połowie obecnego roku.

(AM, źródło: KNF, gu.com.pl)