UFG: Sankcje za brak OC o 15% w górę

0
1053

W 2020 roku właściciel samochodu osobowego bez ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (ppm.) zapłaci maksymalnie 5200 złotych kary, o 15% więcej niż w 2019 r. (4,5 tys. zł) – poinformował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Zgodnie z art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK wysokość sankcji za brak ubezpieczenia OC ppm. ustalana jest na dany rok kalendarzowy, proporcjonalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. I tak maksymalna stawka dla auta osobowego to dwukrotność tego wynagrodzenia, co oznacza, że w 2020 r. nieubezpieczeni posiadacze takich pojazdów muszą liczyć się z karą w wysokości 5,2 tys. zł. Gdy przerwa w ciągłości ubezpieczenia wynosi tylko kilka dni, sankcja jest niższa: jeżeli nie przekracza 3 dni, wynosi 20%, a do 14 dni – 50% pełnej stawki.

(źródło: UFG)

Spowodowanie wypadku pojazdem bez ważnej polisy OC ppm. pociąga za sobą jeszcze większe konsekwencje finansowe dla jego właściciela. Zarówno on, jak i sprawca wypadku muszą solidarnie zwrócić UFG odszkodowanie, które Fundusz wypłaci ofiarom takiego zdarzenia. Instytucja prowadzi łącznie ponad 16 tys. postępowań o zwrot wypłaconych odszkodowań. Średnia wartość takiej szkody przekracza 16,5 tys. zł. Rekordzista ma do zwrotu ponad 1,4 mln zł.

UFG wciąż udoskonala system wykrywania nieubezpieczonych i pilnuje szczelności systemu OC ppm. Ponad 75% wykrywanych przypadków braku ubezpieczenia odbywa się poprzez ustalenia własne Funduszu. UFG rozwija bowiem własne narzędzia do typowania nieubezpieczonych – przede wszystkim dzięki informacjom z ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych i Centralnej Ewidencji Pojazdów. Baza przeszukiwana jest przez specjalne  algorytmy wykrywające przerwy w ochronie ubezpieczeniowej, jak również opóźnienia w zawarciu OC ppm. przy pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce.

(AM, źródło: UFG)