UFG: Ubezpieczyciele poprawili jakość przekazywanych danych

0
1359

ERGO Hestia, TUW „TUW” oraz Euroins obroniły ubiegłoroczne pozycje liderów swoich kategorii w najnowszej edycji rankingu jakości danych przekazywanych do Ośrodka Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Zestawienie uwzględnia skalę działalności i pozycję rynkową ubezpieczycieli. Na uwagę zasługuje stabilna pozycja rankingowa największych zakładów oraz rosnąca jakość przesyłanych danych.

Ranking uwzględnia ubezpieczycieli, których udział w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych przekracza jeden promil – łącznie jest to dwudziestu jeden ubezpieczycieli. Po raz czwarty ranking powstaje w oparciu o podział ubezpieczycieli na trzy grupy zakładów. Różnią się one pod względem liczby danych przekazywanych do bazy OI UFG, co oczywiście oznacza również różnice w udziałach rynkowych.

21 graczy z udziałem powyżej promila

W zestawieniu wzięto pod uwagę firmy, których udział w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych przekracza jeden promil – łącznie sklasyfikowanych zostało 21 zakładów. Po raz czwarty ranking powstaje w oparciu o podział ubezpieczycieli na trzy grupy zakładów, zróżnicowane pod względem liczby danych przekazywanych do bazy OI UFG, dlatego wyniki podano według wysokiego, średniego i niskiego wolumenu przekazanych rekordów. Udział w rynku ustalany jest na podstawie liczby aktywnych umów krajowego OC oraz AC na koniec badanego okresu. OI UFG gromadzi dane o ubezpieczeniach OC i AC oraz o odszkodowaniach wypłaconych z tych polis.

Ponad 1,5 mld zapytań

Na koniec 2023 roku w bazie Ośrodka znajdowały się informacje o aktywnych umowach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla ponad 28,5 mln pojazdów (ponad 27,6 mln na koniec 2022 r.) oraz o aktywnych umowach autocasco dla ponad 7,3 mln pojazdów. W ubiegłym roku firmy ubezpieczeniowe skierowały do bazy UFG łącznie ok. 1,6 mld zapytań.

Jakość danych coraz wyższa

Według przedstawicieli UFG w 2023 r. widoczne były wytężone starania ubezpieczycieli nad wysoką jakością danych. Na koniec roku 15 z 21 klasyfikowanych zakładów ubezpieczeń osiągnęło wskaźnik końcowy rankingu na poziomie powyżej 90%. W poprzednim roku takim rezultatem mogło się pochwalić 11 ubezpieczycieli. Zdecydowana większość towarzystw poprawiła swój wynik rankingowy względem poprzedniego roku.

– Wysoka jakość danych w bazie Ośrodka Informacji to priorytet dla Funduszu. Stanowi bowiem cenne aktywo całego rynku ubezpieczeniowego. Wyniki rankingu za 2023 rok wyraźnie wskazują, że rynek podobnie jak my dostrzega i rozumie znaczenie informacji z bazy Funduszu dla procesów biznesowych, szczególnie na etapie zawierania i obsługi umów ubezpieczeniowych. W 2023 r. wielu ubezpieczycieli wdrożyło we współpracy z nami działania obliczone na jeszcze większą jakość danych, czego pozytywne efekty już widać. Doceniamy trud i determinację zakładów w udoskonalanie procesów raportowych do bazy UFG. Bardzo mi miło złożyć serdeczne gratulacje liderom naszego rankingu – powiedziała Małgorzata Ślepowrońska, prezeska UFG.

Ranking 2023

(pierwsze trzy pozycje w każdej z kategorii, data zamrożenia danych: 12.02.2024 r.)

Zakłady raportujące do bazy UFG wysoki wolumen rekordów, duży udział w rynku (25% zakładów, z których każdy przekazał powyżej 2 mln rekordów)

MiejsceNazwa zakładuWskaźnik końcowy
1ERGO Hestia97,14%
2PZU94,39%
3Warta94,2%

Zakłady raportujące do bazy UFG średni wolumen rekordów, średni udział w rynku  (50% zakładów, z których każdy przekazał od 250 tys. do 2 mln rekordów)

MiejsceNazwa zakładuWskaźnik końcowy
1TUW95,31%
2Generali94,65%
3TUZ94,14%

Zakład raportujące do bazy UFG niski wolumen rekordów, mały udział w rynku (25% zakładów, z których każdy przekazał poniżej 250 tys. rekordów)

MiejsceNazwa zakładuWskaźnik końcowy
1EURO INSURANCES95,1%
2PKO Ubezpieczenia88,77%
3Triglav88,03%

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl