UKNF monitoruje rozwój wypadków w sprawie Gefiona

0
411

24 czerwca duński organu nadzoru finansowego (Finanstilsynet) cofnął zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez Gefion Insurance A/S – poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

UKNF przypomniał, że do 25 marca 2020 r. Gefion był notyfikowany do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w Polsce w ramach swobody świadczenia usług. Dlatego Urząd pozostaje w stałym kontakcie z Europejskim Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) oraz Finanstilsynet. Jednocześnie nadzór zwrócił uwagę, że Gefion nie jest podmiotem nadzorowanym przez KNF. Ubezpieczyciel jest bowiem zakładem ubezpieczeń, który podlega nadzorowi Finanstilsynet. 

(AM, źródło: KNF)