Upadło biuro z gwarancją AXA Ubezpieczenia

0
602

Bydgoskie Biuro Podróży CELTUR Katarzyna Umżyńska ogłosiło niewypłacalność. Firma posiada zabezpieczenie wystawione przez AXA Ubezpieczenia TUiR.

Ubezpieczyciel jest wystawcą gwarancji ubezpieczeniowej numer 05.821.502 wystawionej 20 sierpnia 2019 r. Towarzystwo rozpoczęło już proces przyjmowania roszczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych zawartych od dnia 17 września ubiegłego roku, które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane przez Biuro Podróży CELTUR Katarzyna Umżyńska.

Do formularza należy dołączyć kopię umowy o udział w imprezie turystycznej lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych oraz kopię dowodu wpłaty (np. przelew bankowy, paragon, pokwitowanie) na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne.

Uprawnieni do składania roszczeń są poszkodowani podróżni oraz agenci. 

(AM, źródło: AXA)