UKNF o nowych wymogach dotyczących zdalnych egzaminów na agentów

0
477

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował na swojej stronie internetowej komunikat dla zakładów ubezpieczeń oraz reasekuracji dotyczący zdalnych egzaminów na kandydatów na agentów ubezpieczeniowych. Informacja odnosi się do zasad wykorzystania systemów teleinformatycznych używanych do przeprowadzenia tego typu przedsięwzięć.

W komunikacie UKNF przypomniał, że zakład ubezpieczeń albo zakład reasekuracji, który przed 1 lipca 2023 roku przekazał Komisji Nadzoru Finansowego opis funkcjonalności systemu teleinformatycznego na podstawie przepisów obowiązujących przed tą datą, może przeprowadzać egzaminy z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, zgodnie z dotychczasowymi wymogami, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2023 roku. Urząd podkreślił również, że przeprowadzanie egzaminów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego od 1 września 2023 roku będzie możliwe wyłącznie po:

  1. przekazaniu opisu funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz adresu strony internetowej, przy pomocy której zakład będzie przeprowadzał egzamin, na podstawie § 8a ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2023 r. zmieniającego analogiczny akt z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 1250); akt wprowadził egzamin zdalny dla kandydatów na pośredników jako równorzędną formę z egzaminami stacjonarnymi  – w przypadku przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego zakładu,
  2. pozytywnej weryfikacji przez KNF systemu teleinformatycznego oraz adresu strony internetowej, przy pomocy której zakład będzie przeprowadzał egzamin, na podstawie § 8a ust. 4a Rozporządzenia – w przypadku przeprowadzania egzaminów z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego należącego do innego podmiotu.

(AM, źródło: KNF)