UKNF: Przestępcy wykorzystują brexit

0
761

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przypomniał, że w związku z opuszczeniem przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej klienci rynku finansowego muszą m.in. uważać na ryzyko wystąpienia działań przestępczych wykorzystujących sytuację związaną z powyższym wydarzeniem.

UKNF zwrócił uwagę, że od momentu brexitu do 31 grudnia 2020 r. trwa okres przejściowy, w trakcie którego Wielka Brytania traktowana jest jeszcze jako państwo członkowskie UE w rozumieniu unijnych przepisów. Tym samym brytyjskie podmioty świadczące usługi na rynku finansowym UE prowadzą swoją działalność do końca okresu przejściowego na dotychczasowych zasadach i korzystają z określonych w traktatach UE swobód rynku wewnętrznego. Po tej dacie podmioty z Wielkiej Brytanii działające na unijnym rynku finansowym będą miały już status podmiotów z kraju trzeciego i jako takie będą mogły prowadzić działalność na terytorium Polski dopiero po przejściu stosownego postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego, a nadzór nad nimi będzie sprawowany w określonym zakresie wynikającym z przepisów prawa. Urząd przestrzegł, że należy też pamiętać o możliwości wystąpienia różnic w przepisach i standardach dotyczących ochrony tajemnic ustawowo chronionych, przetwarzania danych czy outsourcingu.

UKNF zwrócił również uwagę, że klienci rynku finansowego powinni uważać na możliwość wystąpienia działań o charakterze przestępczym wykorzystujących sytuację wynikającą z brexitu lub z zakończenia okresu przejściowego. Klienci i inwestorzy na rynku finansowym powinni zatem zachować szczególną ostrożność ze względu na ryzyko prób wyłudzenia danych czy przedstawiania nieuczciwych/fałszywych informacji dotyczących postępowania w związku z brexitem oraz pojawienia się nierzetelnych ofert handlowych. Każdą budzącą wątpliwości próbę kontaktu np. osobistego, telefonicznego czy mailowego należy zweryfikować bezpośrednio z podmiotem rynku finansowego, z którym odbiorca usług finansowych podpisał umowę lub zamierza ją podpisać, wykorzystując do tego celu dane kontaktowe zamieszczone w umowie lub na stronie internetowej danego podmiotu.

UKNF oczekuje od pomiotów nadzorowanych konkretnych działań zmierzających do przekazywania dotychczasowym/potencjalnym klientom zrozumiałych i odpowiednich informacji odnośnie do ryzyk związanych z brexitem, także poprzez  udostępnienie im adresów kontaktowych i innych kanałów komunikacji.

(AM, źródło: KNF)