UKNF z certyfikatem zgodności w zakresie sprawowania nadzoru

0
203

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego otrzymał certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Ciągłością Działania z normą ISO 22301:2019 (SZCD), w zakresie sprawowania nadzoru nad rynkiem finansowym w pionie nadzoru bankowego oraz ubezpieczeniowego, i nad rynkiem kapitałowym w celu zapewnienia obsługi KNF. Przyznanie certyfikatu zostało poprzedzone audytem przeprowadzonym przez niezależną międzynarodową jednostkę certyfikacyjną BSI Group.

Uzyskanie certyfikatu oznacza, że UKNF wdrożył wymogi normy oraz najlepsze praktyki w zakresie ciągłości działania. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej ciągłość działania procesów krytycznych zostanie zachowana.

– Dzięki wdrożonemu Systemowi Zarządzania Ciągłością Działania w UKNF mogliśmy lepiej zrozumieć kluczowe obszary działalności oraz potencjalne zagrożenia dla urzędu i je określić. Pozwoliło nam to opracować plan ciągłości działania dopasowany do potrzeb naszej organizacji. Certyfikat potwierdził, że system ciągłości działania w UKNF jest zgodny z międzynarodową normą. Wprowadzone rozwiązania zwiększają naszą odporność na zagrożenia – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne – oraz umożliwiają sprawny powrót do normalnego funkcjonowania urzędu – powiedział Bartłomiej Getlich, pełnomocnik SZCD, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji KNF.

(AM, źródło: KNF)