Ukraina: Powstanie system ubezpieczeń ryzyk wojennych

0
345

Rada Stabilności Finansowej przyjęła zarys koncepcji utworzenia w pełni funkcjonalnego systemu ubezpieczeń ryzyk wojennych w Ukrainie. W opracowaniu koncepcji wzięli udział specjaliści z Banku Światowego, Narodowego Banku Ukrainy, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki – poinformował portal Forinsurer.

Model ubezpieczenia ryzyka wojennego zdefiniowany koncepcyjnie przewiduje wprowadzenie ubezpieczenia obowiązkowego i dobrowolnego. Zaprezentowanie koncepcji i dyskusja nad nią z przedstawicielami biznesu będzie następnym krokiem. Zaproponowany model będzie angażował lokalnych ubezpieczycieli, międzynarodowych reasekuratorów i państwo reprezentowane przez specjalnie stworzoną agencję państwową (albo inną instytucję wyłonioną w toku dalszych dyskusji).

Praca nad rozwojem modelu i przygotowaniem nowej legislacji będzie kontynuowana w ramach grupy roboczej składającej się ze specjalistów NBU, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Gospodarki. Wprowadzenie ubezpieczenia inwestycji przed ryzykami wojennymi w Ukrainie planowane jest na II kwartał 2024 r. Lista ryzyk militarnych i politycznych, jak również warunki i procedury dla ubezpieczeń i reasekuracji zostaną sformułowane w rezolucji rządowej, wypracowanej przez Ministerstwo Gospodarki i Bank Narodowy. Dokument zostanie opublikowany w najbliższych miesiącach.

(AC, źródło: Xprimm)