UNIQA: Rekordowa frekwencja na warsztatach „Ogarnij Hejt”

0
325

UNIQA oraz Fundacja UNIQA zakończyły drugą edycję programu edukacyjnego „Ogarnij Hejt”, realizowanego we współpracy z Instytutem Lema. Trenerzy dotarli do 40 szkół podstawowych w całej Polsce i przeszkolili ponad 7 tys. uczestników.

Warsztaty z cyberprzemocy są prowadzone od 2022 r. W pierwszej edycji programu udział wzięło 30 szkół podstawowych z całej Polski. Z uwagi na duże zainteresowanie inicjatywą w drugiej edycji, realizowanej już przez Fundację UNIQA, liczbę zakwalifikowanych zwiększono do 40 placówek. Dzięki temu udział w warsztatach wzięło 5124 uczniów, 1107 nauczycieli i 726 rodziców. W 2023 roku do warsztatów zgłosiło się ponad 1 tys. szkół. Dla nauczycieli z placówek, które nie zostały zakwalifikowane, organizatorzy przeprowadzili warsztat online.

– Zainteresowanie warsztatami jest ogromne, co tylko pokazuje, jak ważnym i trudnym społecznie tematem jest hejt. Spotkania w szkołach są bezcenne, widzimy, jak otwierają oczy nie tylko dorosłym, ale przede wszystkim dzieciom. Część z nich nie ma świadomości, że hejtuje drugą osobę i w konsekwencji wyrządza jej krzywdę. Każda pojedyncza zmiana postawy utwierdza nas w słuszności tych działań, choć niewątpliwie jest to kropla w morzu potrzeb, o czym świadczy liczba szkół, które zgłaszają się do programu – wyjaśnia Karolina Rosińska, prezeska Fundacji UNIQA.

Szkoły, które wzięły udział programie edukacyjnym „Ogarnij Hejt”, otrzymały scenariusze lekcji, materiały informacyjne oraz certyfikaty potwierdzające przeprowadzenie warsztatów. W ramach zakończonej właśnie edycji UNIQA przeprowadziła także webinary dla pracowników UNIQA Polska w zakresie przeciwdziałania, wykrywania i reagowania na problemy cyberprzemocy. 

Szkoda życia na hejt

UNIQA kontynuuje także kampanię społeczną, która towarzyszyła powstaniu Fundacji UNIQA w 2023 roku. Emitowany w telewizji i internecie spot poświęcony jest w całości zjawisku hejtu.

– To dla nas wyjątkowa produkcja, bo w branży ubezpieczeniowej szeroko zasięgowe kampanie zwykle koncentrują się na produkcie, a my oddaliśmy całą przestrzeń trudnemu zjawisku społecznemu, jakim jest hejt. W ten sposób rozumiemy naszą misję społeczną i ideę, która stoi za marką UNIQA, czyli „żyjmy razem lepiej”. Wierzymy, że promowanie właściwych postaw przyczyni się do poprawy jakości życia. Ta zmiana wymaga działań na wielu płaszczyznach, dlatego bardzo mocno wspierają nas w tym nasi pracownicy, którzy z tymi wartościami się identyfikują – podkreśla Agnieszka Durst-Wilczyńska, dyrektorka Departamentu Zarządzania Marką, Komunikacji i Zaangażowania Społecznego UNIQA.

(AM, źródło: UNIQA)