UMK w Toruniu: Seminarium o nowych przepisach dotyczących zadośćuczynień

0
1011

26 listopada odbędzie się seminarium naukowe Katedry Prawa Ubezpieczeniowego i Medycznego UMK w Toruniu. Patronem medialnym wydarzenia zatytułowanego „Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej w świetle nowych regulacji kodeksu cywilnego” odbywającego się w formule online jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Kanwą do rozważań zarówno naukowców, jak i przedstawicieli rynku ubezpieczeń będzie art. 446[2] kodeksu cywilnego, który wszedł w życie 19 września 2021 r. Przepisem tym ustawodawca przesądził, że sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał np. ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała.

W trakcie seminarium omówione zostaną motywy wprowadzenia nowej regulacji do kodeksu cywilnego, kwestie intertemporalne czy poszczególne przesłanki warunkujące przyznanie zadośćuczynienia. Program seminarium przewiduje też dyskusję z udziałem uczestników.

Agenda seminarium:

 1. Referaty prelegentów cz. 1 (10–15 minut):
 2. Uwagi wprowadzające – dr Michał Ziemiak, mgr Magdalena Karolak
 3. Przyczyny i uzasadnienie wprowadzenia art. 446[2] do k.c. – dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK
 4. przedstawiciel Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU)
 5. Wprowadzenie art. 446[2] k.c. Aspekty intertemporalne – dr hab. Bogusław Lackoroński
 6. Dyskusja cz. 1 i odpowiedzi na pytania uczestników seminarium
 7. Wirtualna przerwa kawowa
 8. Referaty prelegentów cz. 2 (10–15 minut):
 9. Dochodzenie zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej. Ujęcie praktyczne – dr Kamil Szpyt
 10. Przesłanka „więzi rodzinnej” na gruncie art. 446[2] k.c. – dr Damian Kaczan, dr Michał Marszelewski
 11. Przyczynienie się do szkody w kontekście art. 446[2] k.c. – dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK, dr Natalia Karczewska-Kamińska
 12. Przesłanka „ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia na gruncie art. 446[2] k.c. – dr Katarzyna Krupa-Lipińska
 13. Dyskusja cz. 2 i odpowiedzi na pytania uczestników seminarium

Seminarium odbędzie się dnia 26 listopada na platformie MS TEAMS w godzinach 11–14.00.

Link do zespołu MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%…

Kod dostępu do zespołu: 0glehn5

Organizatorzy przewidują możliwość wystawienia certyfikatów uczestnictwa dla osób zainteresowanych.

(AM, źródło: UMK)