Underlyer, czyli to, co leży pod kolejnymi warstwami pokrycia

0
430

W anglojęzycznym obszarze ubezpieczeń funkcjonuje pojęcie „wieży ubezpieczeniowej” (Insurance Tower), której poszczególne „piętra” tworzą kolejne warstwy pokrycia, zaczynając od polisy podstawowej (Underlyer) poprzez kolejne polisy nadwyżkowe (Excess layer).

Underlyer bywa często tłumaczone jako równoznaczne z Primary Policy, co jest pewnym uproszczeniem, ponieważ Underlyer to więcej niż tylko Primary Policy. 

Primary policy to polisa, która stanowi podstawę Insurance Tower, natomiast Underlyer to polisa Primary ORAZ każda kolejna warstwa nadwyżkowa, nad którą jest następna nadwyżka, ponieważ Underlyer, jak sama nazwa wskazuje, zawsze „leży pod” kolejną polisą typu Excess, zgodnie z poniższą definicją:

Underlying Insurance Policy means the primary insurance policy and each excess policy covering the liability and/or property risks of the Insured with respect to the Insured Property.

Przykład użycia w zdaniu:

When the limit is exhausted on the underlyer, the excess layer will kick in. 

Kiedy wyczerpany zostanie limit polisy podstawowej, zostanie uruchomiona polisa nadwyżkowa. 

Małgorzata Kulik
trenerka umiejętności językowych dla branży ubezpieczeń i reasekuracji
office@premium-english.pl
www.premium-english.pl