SPBUiR zaprasza na szkolenie z APK w kontekście działalności brokerskiej

0
338

7 listopada odbędzie się szkolenie online „Analiza potrzeb i wymagań klienta w praktyce brokera ubezpieczeniowego”. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych poprowadzi prof. dr hab. Marcin Orlicki z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 1. Broker jako podmiot, którego obowiązkiem jest przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań klienta.
 2. Klient jako „obiekt” badania.
 3. Analiza potrzeb i wymagań jako środek do ustalenia przynależności klienta do grupy docelowej dla danego produktu ubezpieczeniowego.
 4. Pojęcie potrzeby klienta.
 5. Pojęcie wymagania klienta.
 6. Badanie cech klienta.
 7. Badanie cech przedmiotu ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych.
 8. Badanie charakteru i zakresu potencjalnej odpowiedzialności klienta w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.
 9. Badanie potrzeb i wymagań klienta w kontekście wyłączeń odpowiedzialności w danym produkcie ubezpieczeniowym.
 10. Wysoka jakość likwidacji szkód w kontekście analizy potrzeb i wymagań w ubezpieczeniach majątku i odpowiedzialności cywilnej.
 11. Analiza potrzeb i wymagań klienta w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników.
 12. Analiza potrzeb i wymagań klienta w obowiązkowych ubezpieczeniach grup zawodowych i rodzajów działalności.
 13. Zakres pytań zadawanych klientowi.
 14. Sposób zadawania pytań.
 15. Dokumentowanie udzielonych odpowiedzi.
 16. Sposób wyciągania wniosków z odpowiedzi klienta.
 17. Odmowa udzielenia odpowiedzi przez klienta.
 18. Bezpośredni wybór produktu bez analizy.
 19. Odmowa uznania wyników analizy.
 20. Oświadczenie klienta, że analiza została przeprowadzona w sposób prawidłowy.
 21. Odpowiedzialność (cywilna, administracyjna) agenta za niewłaściwe przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie analizy.
 22. Odpowiedzialność (cywilna, administracyjna) ubezpieczyciela za niewłaściwe przeprowadzenie lub nieprzeprowadzenie analizy przez brokera.
 23. Analiza potrzeb i wymagań a rekomendacja brokerska.

Rozpoczęcie szkolenia jest zaplanowane na godz. 11.00, a jego zakończenie na 15.00.

Po zakończeniu szkolenia dostępny będzie test sprawdzający przyswojoną wiedzę. Link do testu znajduje się pod oknem wideo, ale aktywny będzie dopiero po zakończeniu szkolenia. Test będzie dostępny w ciągu godziny po zakończeniu szkolenia i składa się z 5 losowo wybranych pytań z opcją zaznaczenia „tak” lub „nie”. Test zaliczają 3 poprawne odpowiedzi (60%). Czas wypełniania testu: do 30 minut.

Certyfikaty zaświadczające o ukończeniu szkolenia zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną – będą dostępne po zalogowaniu się na stronę szkolenia. Informacja o możliwości pobrania certyfikatu zostanie podana na stronie polbrokers.pl.

Rejestracja na szkolenie:

Dla osób bez konta na nowej platformie

Dla posiadających konto na nowej platformie

(AM, źródło: SPBUiR)