Unilink podsumował 2021 rok

0
1245

Blisko tysiąc placówek w Polsce pod własnym logo, przejęcie największego dystrybutora ubezpieczeń w Rumunii, nawiązanie interesujących partnerstw biznesowych – to sztandarowe osiągnięcia Unilink w ubiegłym roku.

Rok na plusie

Podsumowując swoje osiągnięcia w 2021 r., mulitagencja wskazała, że jeśli chodzi o liczbę zawartych polis i wartość składki przypisanej, to w ubiegłym roku udało się jej osiągnąć wzrosty w obu tych obszarach, pomimo spadku cen w segmencie komunikacyjnym. Szczególnie dużą dynamiką charakteryzowały się ubezpieczenia życiowe, które zanotowały 40% wzrost. Dzięki intensywnym działaniom ekspertów z segmentu korporacyjnego Unilink odnotował również wzrost sprzedaży ubezpieczeń firmowych o 50% w stosunku do 2020 roku.

– Za nami pracowity rok, który stał pod znakiem strategicznych ekspansji zagranicznych oraz rozwoju naszej sieci agentów w Polsce. Równie ważne było dla nas włączenie nowych towarzystw oraz poszerzenie oferty produktów ubezpieczeniowych, dzięki którym możemy jeszcze lepiej i bardziej kompleksowo odpowiadać na potrzeby agentów i klientów. Wprowadziliśmy nowe rozwiązania technologiczne, a także nawiązaliśmy wiele perspektywicznych partnerstw. To był bardzo intensywny rok, bogaty w projekty i zmiany, które wpisywały się w naszą długofalową strategię, umacniały naszą pozycję na rynku i przygotowywały nas do dalszego rozwoju – powiedziała Aleksandra Friedel, członek zarządu Unilink.

Składki można opłacić Blikiem

Jedną z najistotniejszych zmian dla agentów było wprowadzenie przez Unilink porównywarki ofert różnych towarzystw, zintegrowanej m.in. z systemem do zarządzania relacjami z klientem. Te implementacje, w połączeniu z bazą wiedzy i wewnętrznymi szkoleniami, przyczyniły się do podwyższenia jakości obsługi oraz wyników sprzedażowych firmy.

Multiagencja deklaruje, że narzędzia do porównywania ofert, zarządzania relacjami i automatyzacji części zadań to jedynie początek. Dlatego od niedawna współpracujący z nią agenci mogą korzystać z autorskiego rozwiązania płatności terminalowych – UniPay. Rozwiązanie cieszy się popularnością wśród pośredników, z uwagi na bezpieczeństwo oraz automatyzację procesu płatności za polisę. Płatność terminalowa oraz płatność Blik, które oferuje UniPay, są bardzo pożyteczne w przypadku zdalnej sprzedaży ubezpieczeń. Klienci zyskują łatwy i bezpieczny sposób opłacenia polisy. Składki błyskawicznie trafiają do właściwego towarzystwa i  ochrona ubezpieczonych zostaje aktywowana. Agenci z kolei korzystają na znacznie zredukowanym czasie potrzebnym do obsługi kwestii niezwiązanych z doradztwem, a także braku konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów transakcyjnych.

Nowe oferty

W ubiegłym roku dystrybutor poszerzył też swój portfel produktowy. Do oferty Unilink dodane zostały komplementarne ubezpieczenia zdrowotne dystrybuowane przez Laven, dotowane ubezpieczenia upraw VH Polska oraz ubezpieczenia od strat finansowych związanych z utratą wartości pojazdu w czasie – GAP z oferty Defend Insurance.

– Kolejnym kluczowym obszarem rozwoju grupy Unilink było wprowadzenie na rynek polski cyfrowego ubezpieczyciela – marki Wefox, oferującego ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe. Połączyliśmy również siły z debiutującym nad Wisłą Trasti, korzystającym z licencji słoweńskiego Triglav, poszerzając tym samym ofertę w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych dla wszystkich partnerów i klientów. Z rodzimego rynku warto szczególnie podkreślić nawiązanie współpracy z Pocztowym TUW, za sprawą którego portfel opcji oferowanych klientowi poszerza się o kompleksowe rozwiązania, wyróżniające się dobrymi warunkami. Nie można zapominać o zmianie oferty produktowej PZU Życie czy wdrożeniu ubezpieczeń rolnych Ergo Hestii – wylicza Karolina Drzewiecka, dyrektor Departamentu Współpracy z Partnerami Strategicznymi Unilink.

Oprócz tego dystrybutor we współpracy z Signal Iduna Polska i Szkolną Agencją Ubezpieczeniową (SAU) uruchomił program NNW dzieci i młodzieży o nazwie „Kocham To Dbam”.

Plany na przyszłość

W 2022 r. Unilink będzie dążyć do dalszego rozszerzenia działalności w Europie. Długoterminowa strategia obejmuje konsekwentne wspieranie partnerów firmy, m.in. poprzez rozbudowę narzędzi wsparcia pracy agentów, a także szeroko zakrojoną ogólnopolską kampanię reklamową. Dystrybutor chce zwiększać swoją konkurencyjność poprzez wymianę doświadczeń i stosowanych rozwiązań wewnątrz całej grupy, co pozwoli także wzmocnić pozycję na każdym z rynków, na których jest obecny. Niewykluczone są kolejne inwestycje, w tym akwizycje pozwalające na szybki wzrost. Istotną częścią składową utrzymania dynamicznego rozwoju w najbliższej przyszłości, szczególnie z uwzględnieniem obecnych realiów, będzie postępująca robotyzacja i automatyzacja powtarzalnych procesów operacyjnych.

(AM, źródło: Unilink)