Unilink: Rok 2023 nie wszędzie bezpieczniejszy dla mienia

0
796

W czerwcu 2024 r. eksperci Unilink sprawdzili, jak w dłuższej perspektywie czasowej zmieniała się ogólnopolska liczba przestępstw przeciwko mieniu, czyli głównie oszustw, kradzieży i kradzieży z włamaniem.

Odpowiednie dane GUS na temat przestępstw przeciwko mieniu wyglądają następująco:

 • 2018 r. – 348 914 przestępstw
 • 2019 r. – 378 041 przestępstw
 • 2020 r. – 370 042 przestępstwa
 • 2021 r. – 418 041 przestępstw
 • 2022 r. – 429 908 przestępstw
 • 2023 r. – 409 114 przestępstw

Z powyższych danych wynika, że ubiegłoroczny rezultat, mimo widocznej poprawy, wciąż był stosunkowo wysoki. Jako punkt odniesienia można przyjąć chociażby 2018 r.

– Wyniki niższe od ubiegłorocznego notowano również w latach 2016–2017 – wskazuje Andrzej Prajsnar, ekspert Unilink.

Gdzie wzrosty przestępczości mogą niepokoić?

Ogólnopolski spadek liczby przestępstw przeciwko mieniu nie oznacza, że poprawa była widoczna w każdym powiecie oraz mieście na prawach powiatu. Bardzo duże, przekraczające aż 200% rocznie wzrosty stwierdzono w następujących częściach kraju:

 • powiat radzyński – 2247 przestępstw przeciwko mieniu w 2023 r., wzrost o 625% względem 2022 r.
 • Jaworzno – 4316 przestępstw / wzrost o 337%
 • powiat gołdapski – 422 przestępstwa / wzrost o 318%
 • powiat sokólski – 990 przestępstw / wzrost o 244%
 • powiat mrągowski – 978 przestępstw / wzrost o 224%
 • powiat tarnobrzeski – 827 przestępstw / wzrost o 211%

Unilink zastrzega, że w każdej z powyższych lokalizacji zmiany miały nagły charakter i były poprzedzone dużo niższymi wynikami z poprzednich lat.

– Nie można zatem wykluczać, że sytuacja wróci do normy, tak jak na przykład w powiecie bielskim z województwa śląskiego, gdzie po rekordzie z 2022 r. (3362 przestępstwa przeciwko mieniu), rok później policja odnotowała wynik (1075 przestępstw) nieco mniejszy niż ten z 2021 r. – uważa Andrzej Prajsnar.

Ekspert jest zdania, że bardziej niepokojąca może wydawać się sytuacja tych miast i powiatów, gdzie liczba przestępstw rośnie stale już od dłuższego czasu. Jako przykład podaje powiat sochaczewski, gdzie w 2018 r. miały miejsce 483 przestępstwa przeciwko mieniu. Miniony rok przyniósł natomiast rekord w postaci 1382 takich zdarzeń.

– Więcej osób może zainteresować sytuacja z Warszawy, gdzie liczba przestępstw przeciwko mieniu wzrosła o symboliczne 0,3% względem 2022 r. Równocześnie w Warszawie odnotowano najgorszy wynik od 2013 roku. Oczywiście, trzeba brać pod uwagę wzrost liczby mieszkańców stolicy, częściowo nieuwzględniony w danych GUS – podkreśla Andrzej Prajsnar.

Najbardziej niebezpiecznie tam, gdzie zawsze?

Relacja liczby przestępstw przeciwko mieniu oraz liczby mieszkańców w 2023 roku była największa na terenie następujących miast i powiatów:

 • Sosnowiec – 52,91 przestępstw przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
 • Jaworzno – 49,51
 • powiat radzyński – 40,68
 • powiat słubicki – 37,41
 • Sopot – 28,77
 • Legnica – 25,67
 • Katowice – 25,32
 • Wałbrzych – 24,02
 • Jelenia Góra – 23,17
 • Wrocław – 22,27

Obawy o mienie widoczne również u agentów

Agenci i eksperci Unilink zwracają uwagę na utrzymujące się, wyraźnie wyższe niż np. 5–6 lat temu, zainteresowanie takimi polisami, jak ubezpieczenia nieruchomości oraz autocasco.

– Wiele osób wybiera bardziej kompleksową ochronę, dostrzegając widoczny już od kilku lat wzrost przestępczości w swojej okolicy albo stabilizację liczby przestępstw przeciwko mieniu na wysokim poziomie – podsumowuje Jakub Choromański, ekspert Unilink.

(AM, źródło: Unilink)