GDV spodziewa się dwóch lat wzrostu przychodów ze składek

0
659

Niemiecki sektor ubezpieczeniowy spodziewa się silnego wzrostu składek w obecnym oraz przyszłym roku. – W roku 2024 spodziewamy się wzrostu składki we wszystkich działach o 2,8% – mówi dyrektor zarządzający GDV Jörg Asmussen. – W 2025 r. spodziewamy się wzrostu przychodów ze składek w przedziale od 3,1 do 5,5%. W tym roku, po raz pierwszy od 1996 r., w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych zaobserwujemy wyższe przychody ze składek brutto niż w ubezpieczeniach na życie. Tendencja ta prawdopodobnie utrzyma się w 2025 r. – dodał.

GDV obniżyło swoją styczniową prognozę dla sektora na obecny rok finansowy o jeden punkt procentowy. Powodem jest oczekiwanie lekkiego pogorszenia w segmencie ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową wskutek opóźnionej zmiany stóp procentowych. W 2023 r. składki w branży ubezpieczeniowej wzrosły o 0,8%.

Dla ubezpieczeń na życie, w tym funduszy emerytalnych, prognoza GDV na 2024 rok zakłada spadek składek o 2,6% w stosunku do roku poprzedniego. – Szczególnie słaby rozwój w segmencie polis ze składką jednorazową stanowi obciążenie dla biznesu. W przyszłym roku może ponownie wzrosnąć silniej – powiedział Jörg Asmussen.

Według projekcji GDV, w wielu obszarach ubezpieczeń majątkowych i osobowych inflacja będzie skutkować w tym roku wyższą dynamiką składki. W 2024 r. szczególnie ubezpieczenia pojazdów mechanicznych będą prawdopodobnie charakteryzować się efektem nadrabiania zaległości. Stowarzyszenie spodziewa się wzrostu składki dla całego segmentu o 7,8%. Ponadto oczekuje, że w 2025 r. składki z ubezpieczeń majątkowych i osobowych wzrosną o 4,9–7,2%.

W przypadku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych GDV prognozuje na 2024 r. wzrost dochodów ze składek o 4,5%. Biorąc pod uwagę znacznie zwiększoną wartość świadczeń, podwyżka w 2025 roku może wynieść od 6 do 8%. 

(AM, źródło: GDV)