UNIQA automatyzuje proces oceny merytorycznej roszczeń osobowych

0
418

Insurtech Minte.ai zawarł z UNIQA TUnŻ umowy na wdrożenie oraz 5-letnią subskrypcję oprogramowania pozwalającego na automatyzację i usprawnienie oceny merytorycznej roszczeń osobowych.

Ocena odbywać się będzie na podstawie automatycznej analizy skanów dokumentacji medycznej z wykorzystanie technik NLP i Modelu Medycznego Minte. Oprogramowanie w pierwszej kolejności zostanie wdrożone dla ubezpieczeń NNW (indywidualne, grupowe, szkolne), a następnie dla produktów typu „leczenie szpitalne”, „operacje chirurgiczne”, „poważne zachorowania” i „leczenie specjalistyczne”. Oprogramowanie Minte.ai będzie zintegrowane z systemami UNIQA, pozwalając zarówno na przetwarzanie online, jak i na ręczną wersyfikację lub obsługę spraw w Panelu Likwidatora Minte.

Minte.ai dostarcza platformę automatyzującą proces oceny szkody ubezpieczeniowej na podstawie dokumentacji medycznej, przez analizę z wykorzystaniem NLP (Natural Language Processing), algorytmów z zakresu sztucznej inteligencji oraz modeli eksperckich. Platforma jest skalowalna i możliwa jest jej komercjalizacja na rynkach zagranicznych.

(AM, źródło: ISBNews)