UNIQA cieszy się wzrostem pośród ogólnej niepewności

0
317

Austriacka grupa ubezpieczeniowa UNIQA za okres styczeń–wrzesień 2023 r. odnotowała wzrost składki o 9,4%, do 5,5 mld euro, i znaczny wzrost zysku przed opodatkowaniem, do 305 mln euro.

Do tego bardzo zadowalającego wzrostu przyczyniły się przede wszystkim ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe oraz zdrowotne – wskazał ubezpieczyciel w oświadczeniu cytowanym przez portal Xprimm.

Przychody ubezpieczeniowe Grupy UNIQA wg IFRS 17 wzrosły w ciągu trzech kwartałów 2023 r. o 9,3%, do 4,4 mld euro. Miały w tym swój udział wszystkie linie i segmenty biznesu, gdzie ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe wykazały wzrost o 11,4%, zdrowotne o 6,2%, natomiast ubezpieczenia na życie o 3,6%.

Przychody netto z inwestycji wzrosły w okresie styczeń–wrzesień 2023 r. do 440,7 mln euro (w analogicznym okresie 2022 r. wyniosły 33,6 mln euro), podczas gdy wynik finansowy sięgnął 110,9 mln euro (-68,3 mln euro przed rokiem).

Zysk przed opodatkowaniem Grupy UNIQA uległ istotnej poprawie o 21,7%, do 304,9 mln euro (250,4 mln euro rok wcześniej).

Skonsolidowany zysk (część zysku netto za omawiany okres, przypisana udziałowcom UNIQA Insurance Group AG) wzrósł o 2,5%, do 224,5 mln euro (w porównaniu z 219,1 mln euro w ciągu 3 kwartałów 2022 r.).

Składka przypisana z ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych wzrosła w ciągu pierwszych 9 miesięcy 2023 r. o 14,4%, do 3,23 mld euro (2,83 mld euro przed rokiem). Współczynnik łączony w tym dziale wzrósł do 92% wskutek bardzo wysokiej szkodowości pogodowej i dużych strat w Austrii.

W ubezpieczeniach zdrowotnych UNIQA odnotowała za 3 kwartały wzrost składki przypisanej o 8,2%, do 1,04 mld euro (z 962,5 mln euro po 3 kwartałach 2022 r.).

W ubezpieczeniach na życie składka przypisana (włącznie z częścią oszczędnościową polis unit-linked i index-linked) zmalała o 1,4%, do 1,18 mld euro (z 1,20 mld euro).
Ubezpieczyciel poinformował, że nie wskaże perspektywy dla wyników finansowych 2023 r. ponieważ sytuacja makroekonomiczna jest niestabilna i panuje niepewność wynikająca z chwiejności rynków kapitałowych, wrażliwości inwestycji na stopy procentowe, trudnego do przewidzenia rozwoju inflacji i ogólnego trendu rosnących strat katastroficznych.

AC