UNIQA: Jan Matuszewski nadzorcą ryzyka w Polsce, Paweł Dygas – w całej grupie

0
1076

Od kwietnia Jan Matuszewski pełni funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Ryzykiem w spółkach ubezpieczeniowych UNIQA oraz członka zarządu ds. zarządzania ryzykiem UNIQA TFI. Stanowiska objął po Pawle Dygasie, który awansował do centrali w Wiedniu, gdzie odpowiada za obszar zarządzania ryzykiem w całej Grupie UNIQA.

– Kluczowym składnikiem skutecznej funkcji zarządzania ryzkiem są ludzie. Świat, w którym działamy w warunkach zmienności, niepewności i niejednoznaczności wymaga właściwych kompetencji. Janek od podszewki zna biznes ubezpieczeniowy i wraz z wyjątkowym zespołem, otwartym na rozwój i angażującym się w rozwój obszarów wykraczających poza zarządzanie ryzykiem, stworzył system zarządzania ryzykiem, którego skuteczności mieliśmy okazję niejednokrotnie doświadczyć – mówi Jakub Machnik, członek zarządu ds. finansów i zarządzania ryzkiem UNIQA w Polsce. – Bardzo się cieszę, że Paweł i Janek w nowych rolach, z poszerzonym zakresami odpowiedzialności i wpływu, będą dalej rozwijać ekosystem bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w UNIQA – dodaje.

– W imieniu całego zespołu TFI dziękuję Pawłowi za jego zaangażowanie i profesjonalizm, dzięki któremu funkcjonujemy z dużym poczuciem bezpieczeństwa. Nie mam wątpliwości, że doskonale poradzi sobie z nowymi wyzwaniami na poziomie Grupy. Jednocześnie bardzo się cieszę, że do naszego zarządu dołącza Janek, który niewątpliwie ma wiedzę i wszystkie potrzebne kompetencje, by tę funkcję pełnić. Paweł, Janek, wszystkiego dobrego w nowych rolach – mówi Robert Garnczarek, prezes zarządu UNIQA TFI.

Jan Matuszewski dotychczas pełnił funkcję dyrektora Działu Kontroli i Ryzyka UNIQA. Jest licencjonowanym aktuariuszem, ekonomistą i matematykiem z wykształcenia. Od początku swojej kariery zawodowej zajmuje się zarządzaniem ryzykiem: najpierw w AXA jako analityk, a następnie risk manager. Po połączeniu UNIQA z AXA został dyrektorem Działu Ryzyka i Kontroli, pełniąc na tym stanowisku również kluczową funkcję ds. zarządzania ryzykiem, zgodnie z wymogami ustawy.

Nominacja Jana Matuszewskiego na członka zarządu ds. ryzyka UNIQA TFI wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Paweł Dygas z rynkiem finansowym związany jest od 2008 r. Do UNIQA dołączył w 2012 r., tworząc w Wiedniu częściowy model wewnętrzny do wyznaczania wymogów kapitałowych w ramach grupowego zarządzania ryzykiem. W 2016 roku objął departament zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem w spółkach ubezpieczeniowych UNIQA w Polsce, gdzie stworzył od podstaw i rozwinął funkcję zarządzania ryzykiem. Od 2021 r. w roli członka zarządu nadzorował system zarządzania ryzykiem UNIQA TFI.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl