UNIQA o wakacyjnej ochronie podróżujących za granicę

0
567

Panujący obecnie chaos na europejskich lotniskach powoduje problemy turystów. W sytuacji, kiedy lot znacznie się opóźni albo bagaż nie dotrze na czas, podróżny, który jest chroniony polisą turystyczną, może się ubiegać o dodatkowe odszkodowanie z tego tytułu.

– Opóźnione i odwoływane loty są w tej chwili częstym problemem, z którym spotykają się turyści. Co proponują ubezpieczyciele w takich przypadkach? Co do zasady dostępne na rynku polisy turystyczne pokrywają opóźnienie lotu powyżej określonego limitu godzinowego. Natomiast bardzo rzadko obejmują odwołany lot – mówi agencji Newseria Biznes Magdalena Oszczak, menedżer zespołu ubezpieczeń turystycznych UNIQA. – W tej chwili ryzyko opóźnienia lotu jest jednak bardzo częste i dobrze pomyśleć o tym, że można otrzymać z ubezpieczenia jakąś rekompensatę – zaznacza.

Ubezpieczenie bagażu jest częstym elementem polisy turystycznej. W razie jego zgubienia lub znaczącego opóźnienia ubezpieczyciel pokrywa koszt zakupu niezbędnych rzeczy osobistych w czasie oczekiwania na walizkę. Bagaż można też dodatkowo ubezpieczyć, np. od ryzyka kradzieży lub zniszczenia w wyniku zdarzeń losowych. W takich sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, które pokryje straty do wysokości sumy gwarantowanej, określonej w umowie polisy.

Polisa turystyczna przydaje się jednak nie tylko w razie opóźnienia lotu czy zgubionego bagażu. Jej podstawowym celem jest ochrona w razie wypadku lub nagłego zachorowania za granicą. W takich przypadkach Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego może bowiem okazać się niewystarczająca.

– EKUZ pokrywa świadczenia tylko i wyłącznie w państwowych placówkach zdrowia i są to podstawowe procedury medyczne. Nie obejmuje m.in. assistance, czyli transportu do Polski ubezpieczonego ani osób towarzyszących, w tym np. niepełnoletnich dzieci. W przypadku śmierci nie obejmuje też transportu ciała do Polski. Dlatego właśnie niezbędna jest również komercyjna polisa turystyczna – wskazuje Magdalena Oszczak.

Jak podkreśla, zakres ochrony karty EKUZ jest dość wąski. W ramach umowy podpisanej z innymi państwami NFZ zapłaci tylko za te świadczenia, które przysługują obywatelom danego kraju. W wielu krajach nie pokryje np. kosztów ratownictwa medycznego, co oznacza, że poszkodowany w razie wypadku z własnej kieszeni będzie musiał pokryć koszt transportu karetką lub helikopterem. W takiej sytuacji koniecznym uzupełnieniem EKUZ są prywatne polisy turystyczne.

– Jako ubezpieczyciele absolutnie zalecamy wyrobienie karty EKUZ przy zakupie komercyjnej polisy turystycznej. To jest parasol bezpieczeństwa dla turystów, którzy podróżują po Europie i mają np. niewystarczającą sumę ubezpieczenia – mówi Magdalena Oszczak. – Podam przykład, który mieliśmy niedawno ze Szwecji. Ubezpieczony zachorował na Covid-19, miał obustronne zapalenie płuc i trafił do szpitala na oddział intensywnej terapii, gdzie przebywał 12 dni. Koszty tego pobytu i leczenia w Szwecji wyniosły w sumie 120 tys. euro, to ok. 10 tys. euro za dobę pobytu na OIOM-ie. Tymczasem ubezpieczony miał polisę turystyczną na 20 tys. euro. W takiej sytuacji, gdyby nie posiadał karty EKUZ, całą nadwyżkę poza polisę komercyjną, czyli ponad 100 tys. euro, musiałby zapłacić sam – dodaje.

Ekspertka UNIQA podkreśla też, że karta EKUZ nie zadziała poza Unią Europejską, czyli np. w USA, Azji czy Australii. W przypadku takich dalszych wojaży komercyjna polisa turystyczna jest niezbędna, ponieważ koszty leczenia w tych krajach są ogromne.

– Ubezpieczona trafiła w Stanach Zjednoczonych do szpitala w wyniku zdarzenia kardiologicznego i została poddana zabiegowi koronografii. Jej pobyt w szpitalu został wyceniony na 80 tys. dol. i to tylko za trzy dni – mówi Magdalena Oszczak. – Poza Unią Europejską nie możemy skorzystać z karty EKUZ i jesteśmy zdani w stu procentach na polisę turystyczną. Dlatego jako ubezpieczyciele zalecamy maksymalne, jak najwyższe sumy ubezpieczenia, jakie oferują towarzystwa – podsumowuje.

(AM, źródło: Newseria)