UNIQA: Polisa od hejtu w sieci teraz jako produkt stand alone

0
778

18 lipca UNIQA wprowadziła nową odsłonę ubezpieczenia na wypadek hejtu w internecie. Polisa jest oferowana jako produkt samodzielny (stand alone).

Oferta jest dostępna dla wszystkich osób, niezależnie od wieku, które poszukują ochrony ubezpieczeniowej w zakresie naruszenia dobrego imienia lub prawa do prywatności w internecie, w tym w mediach społecznościowych. Jest to kolejny etap zaangażowania UNIQA w ważny społecznie problem, jakim jest cyberprzemoc.

Ubezpieczenie przewiduje, że jeśli ubezpieczony lub jego dziecko zostaną pomówieni w sieci, znieważeni lub jeśli bezprawnie zostaną ujawnione informacje na temat ich życia prywatnego, będą mogli skorzystać ze wsparcia specjalistów w ramach ubezpieczenia. Polisa zapewnia  wsparcie  psychologa, pomoc specjalisty IT w usunięciu lub zatrzymaniu dostępu do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji oraz infolinię i pomoc prawną. W ramach pierwszej z opcji UNIQA zorganizuje i pokryje koszty konsultacji ubezpieczonego lub jego dziecka  z psychologiem. Konsultacje odbędą się w formie teleporady udzielanej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, wideoczat) oraz w formie 10 wizyt stacjonarnych w placówce medycznej.

Pomoc specjalisty IT obejmuje organizację i pokrycie kosztów eksperta, który podejmie starania, aby usunąć lub zatrzymać dostęp do negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o ubezpieczonym lub jego dziecku. Natomiast reprezentacja prawna gwarantuje m.in.:

  • wstępną analizę i ocenę stanu prawnego danej sytuacji, przygotowanie opinii prawnych,
  • doradztwo prawne i przedstawienie scenariusza działań,
  • tłumaczenie dokumentów na język polski, sporządzenie opinii biegłego lub rzeczoznawcy,
  • działania z zakresu postępowania reklamacyjnego, pojednawczego i mediacyjnego oraz pomoc w złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • działania w ramach postępowania sądowego przed sądem pierwszej instancji.

Z kolei w ramach infolinii prawnej UNIQA:

  • udzieli bieżących konsultacji prawnych online,
  • prześle drogą elektroniczną teksty aktów prawnych, informacje o obowiązujących procedurach sądowych oraz o kosztach prowadzenia sporów prawnych,
  • poinformuje o kancelariach prawnych specjalizujących się w sprawach, które wskaże ubezpieczony,
  • przygotuje opinie prawne oraz wzory pism procesowych.

Odpowiedzialność UNIQA obejmuje zdarzenia, które powstaną na całym świecie. Świadczenia w ramach ubezpieczenia Hejt w Internecie wypłacone zostaną maksymalnie do sumy ubezpieczenia, która wynosi 15 tys. zł.

(AM, źródło: UNIQA, LinkedIn)