TFI Energia już należy do PZU

0
936

Po uzyskaniu 18 lipca zgody Komisji Nadzoru Finansowego PZU sfinalizował umowę nabycia od PGE 100% akcji TFI Energia. Dzięki transakcji aktywa znajdujące się pod zarządzaniem spółek Grupy PZU wzrosły o blisko 2 mld zł.

– Konsekwentnie realizujemy strategię Grupy PZU na lata 2021–2024, która zakłada m.in.  wzrost zarządzanych przez nas aktywów do 60 mld zł, czyli o ponad 80% względem roku 2020. To ten segment rynku finansowego, w którym chcemy rozwijać nasz biznes także w drodze akwizycji. Zakup TFI Energia, które zbudowało relacje z wyjątkową grupą klientów, w połączeniu z naszym doświadczeniem i skalą działalności w obszarze inwestycji, zarządzania aktywami czy programów emerytalnych, daje możliwość uzyskania efektów synergii i zbudowania wartości dodanej dla Grupy PZU oraz zapewnienia klientom ponadprzeciętnych stóp zwrotu i innych korzyści – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU. 

– Transakcja wpisuje się w realizację strategii Grupy PGE do 2030 r. Sprzedaż akcji TFI Energia to kolejny krok na drodze do konsekwentnego porządkowania struktury Grupy PGE i koncentracji na działalności podstawowej, która polega na wytwarzaniu, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

TFI Energia to towarzystwo funduszy inwestycyjnych specjalizujące się w zarządzaniu programami PPE dla pracowników energetyki. Zarządzane przez nie aktywa to środki klientów instytucjonalnych oraz środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych. Dzięki wspólnemu know-how TFI Energia i Grupy PZU zostanie im zaoferowany szerszy wachlarz produktów emerytalnych na atrakcyjnych warunkach.

(AM, źródło: PZU)