UNIQA wesprze firmy w zakresie ESG

0
472

UNIQA powołała nową spółkę zależną – UNIQA Sustainable Business Solutions (zrównoważone rozwiązania biznesowe). Nowy podmiot wspiera klientów we wzmacnianiu ich odporności poprzez aktywne zarządzanie ryzykiem i dostosowywanie strategii zrównoważonego rozwoju do ram prawnych. Od 1 lipca firma działa w Austrii, Polsce, Czechach i na Słowacji, a później rozszerzy operacje na inne kraje. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z usług spółki niezależnie od tego, czy są ubezpieczone w UNIQA.

Grupa zwraca uwagę, że obecnie firmy stoją w obliczu coraz bardziej złożonego otoczenia biznesowego – od regulacyjnych wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju po rosnące ryzyko wynikające ze zmiany klimatu i wyzwań geopolitycznych. Dlatego też UNIQA Sustainable Business Solutions wesprze przedsiębiorstwa pod kątem zapobiegania stratom poza tradycyjnymi rozwiązaniami ubezpieczeniowymi i pomoże im proaktywnie eliminować potencjalne zagrożenia oraz minimalizować ryzyko. Spółka wesprze transformację firm w oparciu o ESG analizami i rekomendacjami rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach holistycznego, 360-stopniowego spojrzenia na klientów.

– Dla nas pionowa integracja UNIQA Sustainable Business Solutions jest wyraźną konsekwencją strategii zorientowanej na klienta, którą z sukcesem wdrażamy w całej grupie od 2020 roku. Główną zaletą dla naszych klientów jest połączona wiedza z zakresu inżynierii ryzyka i interakcja najlepszych umysłów z naszych 17 rynków w Europie – wyjaśnia Wolfgang Kindl, członek zarządu UNIQA ds. Customer & Market International. 

Peter Humer, członek zarządu ds. klientów i rynków UNIQA w Austrii, dodaje: – Jeśli potrzeby naszych klientów ulegną zmianie, chcemy być po ich stronie jako równorzędny partner – poza granicami państw i tradycyjnymi usługami ubezpieczeniowymi. Dzięki UNIQA Sustainable Business Solutions jesteśmy niezawodnym partnerem dla naszych klientów korporacyjnych w często trudnych procesach transformacji.

– W czasach charakteryzujących się rosnącą presją regulacyjną i skutkami zmian klimatycznych środki zapobiegawcze i solidna strategia zarządzania ryzykiem mają kluczowe znaczenie dla sukcesu firmy – podkreślają Olivera Böhm-Rybak, CEO, oraz Christoph Kapfinger, dyrektor zarządzający UNIQA Sustainable Business Solutions w Austrii. – Naszym celem jest bycie silnym partnerem dla naszych klientów i wspieranie ich na drodze do zrównoważonej i pełnej sukcesów przyszłości.

(AM, źródło: UNIQA)