Jarosław Matusiewicz członkiem Komisji Rewizyjnej PIU

0
1136

W skład Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń weszła kolejna osoba. 8 lipca szeregi organu zasilił Jarosław Matusiewicz, od początku tego miesiąca pełniący obowiązki prezesa zarządu TUZ Ubezpieczenia do czasu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Jarosław Matusiewicz jest związany z rynkiem ubezpieczeniowym od początku kariery zawodowej. Pełnił szereg funkcji menedżerskich i zarządczych w strukturach m.in. PZU SA i UNIQA. W trakcie kariery zawodowej był również aktywnym członkiem kluczowych, organizacji branżowych, m.in. Komisji Likwidacji Szkód oraz Komisji Rewizyjnej PIU czy Rady Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Na dzień 8 lipca skład KR PIU prezentuje się następująco: Anna Włodarczyk-Moczkowska – przewodnicząca, Aneta Podyma – wiceprzewodnicząca, Jarosław Bartkiewicz, Artur Borowiński, Grzegorz Buczkowski, Bartosz Grześkowiak, Jacek Kugacz, Marcin Kulawik, Jarosław Matusiewicz, Artur Olech i Jarosław Parkot – członkowie.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl