UNIQA wprowadziła ubezpieczenia dla Ukraińców

0
300

W ramach zawartych polis szkolnych, mieszkaniowych oraz dla spółdzielni mieszkaniowych UNIQA rozszerzyła ofertę o rozwiązania dla przebywających w Polsce Ukraińców, dzieci chodzących do polskich szkół oraz najemców mieszkań. Firma ponadto nadal wspiera pracowników swojej ukraińskiej spółki, którzy znaleźli schronienie w Polsce.

Ubezpieczenie szkolne

Na ochronę UNIQA mogą liczyć ukraińskie dzieci, które rozpoczęły w Polsce naukę. Ubezpieczyciel umożliwia objęcie ich ochroną NNW w ramach zawartych polis szkolnych. Dotyczy to dzieci, które trafią do szkół, gdzie uczniowie są obecnie objęci grupowym ubezpieczeniem szkolnym UNIQA.

– Ochrona będzie obowiązywała do końca aktualnego okresu ubezpieczenia polisy w danej szkole. Za ucznia z Ukrainy nie będzie pobierana składka za ubezpieczenie. UNIQA wystawiła ponad 3500 polis placówkom oświatowym w całej Polsce i ta propozycja jest adresowana do nich wszystkich – mówi Dariusz Baran, menedżer Zespołu Ubezpieczeń Osobowych UNIQA.

Zakład maksymalnie uprościł także procedurę zgłaszania dzieci z Ukrainy do objęcia ich grupową ochroną w ramach NNW. Wystarczy, że szkoła, placówka oświatowa, agent lub broker przekaże podstawowe dane dziecka oraz numer polisy.

OC Najemcy

Na wparcie UNIQA mogą też liczyć klienci, którzy wynajęli lub użyczyli mieszkania uchodźcom. Mogą oni skorzystać z OC Najemcy bez konieczności opłacenia dodatkowej składki.

– Klientom, którzy wykupili ubezpieczenie mieszkania Twoje Miejsce i obecnie udostępniają lub wynajmują nieruchomości uchodźcom z Ukrainy, umożliwiliśmy rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o OC Najemcy, bez konieczności opłacenia dodatkowej składki. Udostępniliśmy na stronie uniqa.pl formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego klient może wyrazić chęć uczestnictwa w programie pomocowym – mówi Marcin Błaszczak, specjalista ds. rozwoju produktów i procesów UNIQA.

Ochrona obejmuje odpowiedzialność cywilną osób z Ukrainy na wypadek szkód w mieniu osób trzecich czy też szkód w ubezpieczanej nieruchomości spowodowanych zalaniem, pożarem lub wybuchem.

Polisa mieszkaniowa

Towarzystwo przygotowało także specjalną ofertę dla spółdzielni mieszkaniowych, będących jej klientami. Te, które udostępniły lub będą udostępniać lokale mieszkalne obywatelom Ukrainy, mogą liczyć na ubezpieczenie mieszkania za 1 zł.

– Ubezpieczenie Bezpieczne Mieszkanie obejmuje stałe elementy i ruchomości w mieszkaniu na sumę do 10 tys. zł oraz OC najemcy do 50 tys. zł. Ubezpieczenie ważne jest do końca 2022 roku, a suma ubezpieczenia i suma gwarancyjna będą odnawiane co miesiąc – mówi Aleksandra Kubiak, dyrektor Działu Rozwoju Oferty Produktowej UNIQA.

Klauzula OC najemcy jest rozszerzeniem ubezpieczenia i polega na tym, że spółdzielnie mieszkaniowe są ubezpieczone również od szkód, które wyrządzą w jej mieniu osoby przebywające w lokalu. To rozszerzenie mieści się w kwocie składki 1 zł za cały okres, w jakim UNIQA będzie świadczyć ochronę.

Inne rodzaje pomocy

W związku z sytuacją na Ukrainie UNIQA podejmuje szereg działań, których celem jest wsparcie uchodźców. Od wybuchu wojny zaangażowała się w pomoc dla pracowników z ukraińskiej spółki UNIQA i ich rodzin. Obecnie pod opieką firmy w Polsce i pracowników-wolontariuszy jest prawie 100 osób.

Obsługa w języku ukraińskim

Priorytetem dla UNIQA są także inne działania solidarnościowe dla Ukrainy i jej obywateli, którzy przebywają w Polsce. W tym zapewnienie uchodźcom niezbędnej oferty produktowej oraz obsługi. W UNIQA działa już infolinia w języku ukraińskim, gdzie Ukraińcy nie tylko mogą kupić ubezpieczenie (nie jest wymagane podanie nr PESEL), ale też uzyskać wsparcie w obsłudze posprzedażowej.

(AM, źródło: UNIQA)