Unum Życie nadal na ścieżce wzrostu

0
1223

2023 był stosunkowo udanym rokiem dla Unum Życie TUiR. Spółka zebrała o jedną czwartą więcej składek niż w poprzednim roku, ale m.in. znaczący wzrost kwoty wypłaconych odszkodowań i świadczeń sprawił, że jej zysk netto był wyraźnie niższy od uzyskanego w 2022 r.

– Ostatni rok był rekordowy jeśli chodzi o nasze wyniki. Zajmujemy pierwszą pozycję na rynku ubezpieczeń na życie pod względem dynamiki wzrostu składki przypisanej brutto i trzecią pozycję jeśli chodzi o nominalny wzrost składki. To dla nas ogromny powód do dumy, ale też zobowiązanie, by wraz ze skalą wzrostu niezmiennie utrzymywać wysoki poziom obsługi niemal 430 tysięcy klientów, chroniąc ich życie i zdrowie – komentuje Aneta Podyma, prezeska zarządu Unum Życie. Zwraca też uwagę, że ciągu ostatnich 5 lat spółka zwiększyła dwukrotnie swój udział w rynku.

Ponad pół miliarda ze sprzedaży

W 2023 roku Unum Życie wypłaciło uposażonym blisko 218,6 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto. Kwota ta była wyższa od wykazanej w poprzednim roku o 23%. Towarzystwo poprawiło wynik sprzedażowy o 24% względem 2022 r., zbierając w sumie 523,9 mln zł składek brutto. Zakład utrzymuje konsekwentną politykę inwestycyjną. Przychody z lokat za rok 2023 wyniosły 43,5 mln zł. Mimo to roczny zysk netto spółki spadł o 17% r/r, do poziomu 14,9 mln zł.

Bezpieczeństwo na wysokim poziomie

Zarówno wskaźnik pokrycia SCR środkami własnymi, jak i MCR, czyli wskaźnik pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego, na koniec minionego roku uplasowały się na podobnym poziomie jak w 2022 r. SCR wyniósł 178%, natomiast MCR – 711%. Oba wskaźniki pozostały na wysokim poziomie. Wpływ na stabilną sytuację finansową spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, opierająca się na inwestowaniu głównie w skarbowe papiery dłużne oraz papiery z gwarancją Skarbu Państwa.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl