PKO Życie trzecim samodzielnym produktem w ofercie PKO Ubezpieczenia

0
1284

PKO Ubezpieczenia rozszerzyło swój portfel produktowy o ubezpieczenia na życie pod nazwą PKO Życie. Polisa jest już dostępna we wszystkich oddziałach PKO BP.

– Ubezpieczenie PKO Życie jest naszą odpowiedzią na kluczowe potrzeby klientów, którymi są ochrona życia i zdrowia oraz poczucie bezpieczeństwa bliskich. Produkt jest nowoczesny, modułowy, a klienci sami decydują o zakresie ochrony i wysokości sumy ubezpieczenia. Dołożyliśmy starań, aby nasza nowa oferta była najlepszym przykładem doskonalenia usług PKO Ubezpieczenia, w których obok atrakcyjnej ochrony, przyjazne są także łatwość zakupu, obsługa i szeroka dostępność – mówi Leszek Skop, prezes zarządu PKO Ubezpieczenia. – Liczymy na to, że PKO Życie, podobnie do PKO Dom czy PKO Moto, zdobędzie zaufanie setek tysięcy klientów PKO BP – dodaje.

– Klienci już niebawem będą mogli kupić PKO Życie nie tylko w oddziale, ale również bez wychodzenia z domu w aplikacji IKO oraz serwisie internetowym iPKO – mówi Marcin Kruszewski, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń PKO BP.

PKO Życie to ubezpieczenie na wypadek śmierci, a także poważnego zachorowania czy urazu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Klienci mogą skomponować ochronę, dobierając do podstawowego Pakietu Życie opcje dodatkowe: Zdrowie, Wypadkowy czy Czasowej Niezdolności do Pracy.

Zakres świadczeń w pakietach jest zróżnicowany i obejmuje m.in.:

  • Życie (pakiet podstawowy) w razie śmierci osoby ubezpieczonej zabezpieczy osoby wskazane w polisie lub spadkobierców, którzy mogą otrzymać wypłatę do wysokości sumy ubezpieczenia od 5 tys. do 1,5 mln zł.
  • Zdrowie (pakiet dodatkowy) ochrona na wypadek poważnego zachorowania, czyli zawału serca, udaru mózgu z ubytkiem neurologicznym czy pierwszego w życiu zachorowania na nowotwór złośliwy (świadczenie od 10 do 200 tys. zł) oraz nowotwór in-situ (10% sumy ubezpieczenia, nie mniej niż 5 tys. zł).
  • Wypadkowy (pakiet dodatkowy) będzie wsparciem, jeśli wystąpi uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku. Ochroną mogą być objęci: osoba ubezpieczona czy jej współmałżonek, dzieci, a także rodzice (maksymalnie 10 świadczeń w okresie ochrony, do 5 tys. zł za jeden uraz).
  • Czasowa Niezdolność do Pracy (pakiet dodatkowy) chroni na wypadek dłuższej niezdolności do pracy potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, które trwa nieprzerwanie 30 dni (do 5 tys. zł na jedno świadczenie po 30 dniach – a po przedłużonym zwolnieniu maks. do 12 świadczeń). Klienci wybierają kwotę, na jaką chcą się ubezpieczyć – od 12 tys. do 60 tys. zł.

Każdy dodatkowy pakiet zawiera Moduł Powrót do Zdrowia, który wspiera proces leczenia i obejmuje: konsultacje lekarskie, diagnostykę laboratoryjną, badania obrazowe czy rehabilitację. Ubezpieczenie jest dostępne dla osób pełnoletnich, które nie ukończyły 70 lat (dla Pakietu Życie i Wypadkowego) oraz 60 lat (dla Pakietu Zdrowie i Czasowej Niezdolności do Pracy).

Składka nie zmieni się przez cały okres pięcioletniej ochrony. Ochrona w Pakiecie Życie jest bez karencji i zaczyna się już od następnego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.

PKO Życie jest trzecim samodzielnym ubezpieczeniem, które spółka rozwija od 2021 r. Obecnie liczba aktywnych polis PKO Moto wynosi 140 tys., a w PKO Dom ponad 400 tys.

(AM, źródło: PKO BP)