UOKiK: PZU chce przejąć trzy spółki medyczne

0
426

30 października do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wpłynął wniosek PZU Zdrowie o wyrażenie zgody na koncentrację w postaci przejęcia kontroli nad TOMMA Diagnostyka Obrazowa z siedzibą w Poznaniu.

Zgłaszany zamiar koncentracji polega na nabyciu przez PZU Zdrowie 100% akcji w spółce TOMMA Diagnostyka Obrazowa oraz pośrednio 100% udziałów w spółkach „Bonus-Diagnosta” i Asklepios Diagnostyka.

Trzy wyżej wymienione spółki prowadzą działalność w zakresie świadczenia usług diagnostyki obrazowej. Należą do Grupy THC, która działa w wielu branżach, m.in. doradztwie inwestycyjnym, produkcji materiałów i nowoczesnych rozwiązań dla przemysłu i budownictwa, usług wiązanych z transportem towarów, badań diagnostyki obrazowej, produkcji i serwisowania automatów biletowych.

Sprawa o sygnaturze DKK-2.421.74.2019.DL jest w toku rozpatrywania.

(AM, źródło: UOKiK)