UOKiK sprawdza prawidłowość działań kancelarii prawnych

0
754

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające wobec 15 kancelarii adwokackich i radcowskich z całej Polski. To efekt informacji o możliwych nieprawidłowościach na rynku świadczenia usług pomocy prawnej. Docierające do UOKiK skargi dotyczą m.in. braku możliwości oszacowania wynagrodzenia kancelarii oraz zastrzegania na jej rzecz całości uzyskanych na rzecz konsumenta korzyści.

Jak poinformował Urząd, celem postępowania jest w szczególności zweryfikowanie warunków, na jakich osoby posiadające umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, kredyt hipoteczny waloryzowany lub denominowany do waluty obcej oraz obligacje korporacyjne spółki GetBack zawierają umowy z kancelariami.

Z posiadanych przez UOKiK informacji wynika, iż problemem mogą być niejasne zasady ustalania wynagrodzenia i brak określenia maksymalnego pułapu kosztów, co może utrudniać oszacowanie ceny podejmowanych działań. Wątpliwości budzi także zastrzeganie na rzecz kancelarii całości uzyskanych w imieniu konsumenta korzyści. Ponadto kancelarie mogą wyłączać swoją odpowiedzialność za to, że konsument nie dostarczy dokumentów – nawet, gdy kancelaria nie zwróciła się z taką prośbą – i ograniczają ją jedynie do wysokości posiadanej polisy.

– W związku z napływającymi do UOKiK niepokojącymi informacjami weryfikujemy w postępowaniu wyjaśniającym model działania kancelarii adwokackich i radcowskich reprezentujących konsumentów. W szczególności chcemy ustalić, czy umowy mogą zawierać klauzule niedozwolone lub naruszać zbiorowe interesy konsumentów. Nie ulega wątpliwości, że kancelarie są profesjonalnymi podmiotami świadczącymi pomoc prawną w trudnych bataliach sądowych z bankami, gdzie w grę wchodzą wysokie kwoty. Kancelarie nie mogą jednak wykorzystywać swojej pozycji względem konsumentów. Od profesjonalistów mamy prawo wymagać profesjonalnego działania, tak aby na pierwszym miejscu zawsze stał interes klienta – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Warto przypomnieć, że oferta kancelarii odszkodowawczych jest pod lupą Urzędu od drugiego półrocza 2017 r. W styczniu tego roku prezes UOKiK wydał pierwsze decyzje w sprawach tego typu podmiotów, stawiając zarzuty sześciu podmiotom, w tym czterem kancelariom odszkodowawczym: chodzi o stosowanie klauzul niedozwolonych i praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Urząd wydał już pierwsze decyzje, które dotyczą spółek DM Group z Rzeszowa oraz Omikron z Wrocławia (dawniej Optima Legal Consulting), a także kancelarii Virtus z Krakowa. W toku są postępowania dotyczące trzech wrocławskich firm: Arbiter, kancelarii prawnej Semper Invicta (dawniej kancelaria Invictus) oraz Votum.

Więcej na ten temat:

AM, news@gu.home.pl

(źródło: UOKiK, news@gu.home.pl)